Gudstjeneste 6.oktober

Tryggheten og gleden som vi har i Kristus. Det var temaet Oddmund hadde satt på dagens gudstjeneste, og han understreket det med versene fra Salme 94;19 – Hvis jeg sier:»Føttene mine svikter», så skal din trofasthet, Herre, holde meg oppe. Når bekymringene blir mange i mitt indre, så blir Din trøst til glede for min sjel.

Eva hadde barneandakt, og snakket om at Jesus elsker oss selv om vi gjør gale ting. Han kjente oss og elsket oss mens vi enda lå i mammas mage. 
Minneord: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jesus

Før møte avsluttet med nattverd, var det mange som benyttet seg av at ordet var fritt i dag.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 8.september

Herrens navn skal være lovet fra solens
oppgang til dens nedgang! 
Salme 113;3

Det ble mye sang og musikk i dagens gudstjeneste. Oddmund innledet med ordene fra Jesaja; Se jeg gjør noe nytt! Skal vi starte med blanke ark og la Gud gjøre det han ønsker for menigheten og i livene våre, må vi leve i nær relasjon til han.

Elin hadde barneandakten, og fortalte historien om Elia og Baalprofetene. Elia stolte på Gud, og ropte på Gud at han måtte la ilden falle over alteret han hadde bygd. Gud sviktet ikke, og viste for Baalprofetene og hele Israelsfolket hvem som var Gud.
Jesus sier; når du trenger meg – rop på meg. 

Det var ingen preken i dag, men flere delte sitt vitnesbyrd.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Velkommen til konsert 11.august kl.18:00 i Sommarøy Kirke

Familien Ozolini har turnert rundt i Norge i flere år, og nå på Sommarøy. 
Det er gratis inngang, men det blir mulighet for å gi en gave.

                                      Alle hjertelig velkommen!

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 26.mai.19

Ketil åpnet gudstjenesten ved versene fra Joh. 14; 1-6 – La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»  Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Eva hadde barneandakten, og fortalte om hva som skjedde den dagen Jesus ble tatt opp til himmelen. Han lovte disiplene at de ikke skulle bli alene, men at han skulle sende den Hellige Ånd fra himmelen. Han skulle være til trøst og hjelp for alle som tok i mot Jesus.

Hermod Bakkevoll talte i møte, og hadde noen betraktninger rundt noen av de «ukjente» menneskene,  som opplevde Jesu død og oppstandelse. Du kan lytte til prekenen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 12.mai.2019

Anita åpnet dagen gudstjeneste med de fantastiske versene fra Salme 145
Hver dag vil jeg love deg!
1En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. 2Hver dag vil jeg love deg, jeg vil prise ditt navn evig og alltid. 3Stor og høylovet er Herren, hans storhet er uransakelig. 4En slekt skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt, dine veldige gjerninger skal de forkynne. 5Jeg vil grunne på din høye majestet og herlighet og på dine undergjerninger. 6De skal tale om dine mektige og forferdelige gjerninger, dine store gjerninger vil jeg fortelle om. 7Minneord om din store godhet skal de la strømme ut, de skal synge med fryd om din rettferdighet. 8Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. 9Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. 10Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine fromme skal love deg. 11Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om din veldige kraft, 12for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldige kraft og hans rikes herlighet og ære. 13Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. 14Herren støtter alle dem som faller, og reiser opp alle nedbøyde. 15Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. 16Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. 17Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. 18Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. 19Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem. 20Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. 21Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn for evig og alltid.

Johnny samlet ungene på plattforma. De snakket om hva som møter oss om vi går til butikken, barnehagen, skolen eller kroa før åpningstid. Jo, ei lukket dør og kanskje et skilt med «Stengt»! Vi må forholde oss til åpningstidene for å komme oss inn. Men heldigvis, slik er det ikke hos Gud. Han er der uansett når tid på døgnet vi «banker på». Dagens minneord: GUD – ALLTID ÅPENT! GUD 24/7 🙂 

Rita Berg talte i møte, og hadde som tema; Leve og gå, i og med Herrens nærvær. Det er ikke bare vi som lengter etter å være sammen med Gud, men Han lengter etter å være sammen med oss! Lytt til prekenen, du finner den under «Taler».

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 30.4.19

Tirsdag 30.april hadde vi sesongens siste familiefest, med quize og allsang. Denne sesongen har Kor´Artig øvd inn en musikal om Sakkeus. Denne ble fremført til stor applaus fra forsamlingen 🙂 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 31.mars

Vi er her, løfter vår røst til deg, var åpningssangen på dagens gudstjeneste før Ketil ønsket velkommen. Han leste fra Salme 27; 14 – Vent på Herren vær ved godt mot. Ditt hjerte være sterkt.
Elin hadde barneandakten, og fortalte om det siste måltide som Jesus hadde med disiplene sine. Han fortalte dem at han skulle lide og dø, og at en av de som satt rundt bordet skulle forråde han. Peter sa at det var ikke han, for han skulle heller gå i døden med Jesus enn å svikte han. Men Peter sviktet, tre ganger fornektet han at han kjente Jesus.

Leif Vollan talte i dag, og han tok opp tråden fra barneandakten, om Peter og sviket hans. Jesus sa til Peter at han ba for ham, om at troen ikke måtte svikte. Jesus så verdien i Peter, og han ser verdien i oss selv om vi svikter. Det er trygt å vite, at han ber for oss. Lytt til prekenen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 19.3.19

Påsken nærmer seg, og budskapet om Jesu død og oppstandelse, var temaet på dagens familiefest. Aud og Eva formidlet dette gjennom flanellograf til ei lydhør forsamling.  Emilie og Ariel sang nydelig for oss. Store og små fikk trimmet hjerneceller i dagens quize,  og vi fikk hilse på «dvergen», og mot slutten av festen dukket Leon opp 🙂

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Sangmøte 17.mars

I dag var vi samlet til sangmøte, og Kjell Ove ledet oss gjennom sangskatter både fra gammel og nyere tid. Vi fikk også bli kjent med bakgrunnen for mange av sangene, historier som gjør tekstens betydning enda sterkere.
Eva hadde barneandakt. Hun hadde med seg noen pærer, og viste ved å kaste en av dem i gulvet, hvordan de ville se ut om de ikke ble behandlet bra på sin reise fra et frukttre i Spania til butikken i Norge. Frukten må behandles pent for ikke å få stygge skader i skallet. Vi kan også få sår og merker om vi ikke behandler hverandre pent. Når vi sier stygge ting og er slem mot andre, så er vi med på å gi dem sår. Jesus sa at vi skal behandle hverandre fint, og han gav oss den gyldne regel som vi skulle leve etter: «Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem.» Mat.7;11

Møtet avsluttet med at vi sang velsignelsen til hverandre.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 10.februar

Hvem av alle disse forstår ikke, at det er Herren som har skapt alt dette med hendene sine? Job 12;9

Anita åpnet gudstjenesten og siterte sangen – Er det sant at Jesus er min broder? 
Johnny hadde barneandakt og snakket om flaks og uflaks når man kjøper lodd. Ungene fikk trekke «lodd», og alle fikk «Ingen gevinst» eller «Trøstegevinst» på sine lodd. Men det som har med Gud å gjøre handler ikke om flaks eller uflaks. Ungene fikk trekke nye «lodd», og fikk høre at Bibelen sier; «Æ e trygg», «Æ har framtid og håp», Æ e et Guds barn», «Æ har evig liv» og til slutt «Gud vil være med mæ alle daga!» Det handler ikke om flaks 🙂 

Magritt talte i dagens gudstjeneste over temaet – Bevart i evangeliets grunnvoll. Mark.15;37-39. Lytt til den her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment