Gudstjeneste 10.november

Oddmund åpnet gudstjenesten med ordene fra 2.Tess 2; 16-17.
Elin hadde barneandakt, og fortalte 2.og siste del av historien om Josef. – Josef tilgav brødrene sine det gale de hadde gjort mot han. Gud hadde snudd det onde til det gode for Josef.

Vi hadde igjen gleden av å høre Rita dele Guds ord. – Hvem er Gud, hvem er Jesus, og hvilket «rykte» gir vi Jesus med vårt liv. 
– Han er skaper, og av alt sitt skaperverk har Han har gitt oss mennesker en helt spesiell verdi.
Han er ikke bare Gud i de store tingene, men Han er også en hverdagsgud i de små tingene. Vi må snakke Gud opp, og proklamere Hans ord uansett hva vi føler og erfarer. Han er Hyrden, som alltid bryr seg om sine.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 27.oktober

Unni ønsket velkommen til søndagens gudstjeneste, som stod i misjonens tegn. Agnete innledet med å lese misjonsbefalingen fra Matt 28;18-20. – Vi tror fordi noen fortalte, og lærte oss om Jesus. Vi skal lære videre det vi har lært, så flere kan komme til tro.

Elin fortalte første del av historien om Josef. – Han ble behandlet urettferdig av brødrene sine, men Josef stolte på Gud, og uretten mot ham ble snudd til det beste for han. 

Menigheten er partnermenighet for Troens Bevis sitt arbeid for å nå unådde. I dag hadde vi besøk av Kai Johansen, som gav oss spennende og oppløftende informasjon om arbeidet vi er med å støtte. 

Kai talte også i møte, og hadde som overskrift » Fra vitnetvang til vitnetrang». 
1. Fra noe vi må gjøre, til noe Gud har gjort. 1.Pet.1;3-5 og  Fil.2;13
2. Fra vårt ansvar, til Guds ansvar. Matt.28;18-20
3. Fra noen å vitne for, til noen å vitne om. Joh.20;24-29

Lytt til prekenen her

«Jesus møter oss ikke der vi burde være, men der vi er»

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 15.oktober

Leon og Ketil ønsket velkommen til høstens første familiefest 🙂 Temaet i dag var «Du er mer enn god nok!» Louise hadde ord for dagen, og understreket dette til både barn og voksne; du er unik, og det finnes bare èn av deg i hele verden. Du er elsket av Gud.

Som seg hør og bør, var det stort engasjement rundt sang, lek og quize 🙂 Vi avsluttet festen med å sammen lese en keltisk velsignelse:

Velsign for meg, Herre, den jord der jeg står. Velsign for meg, Herre, den sti hvor jeg går. Velsign for meg, Herre, mitt hjertes begjær. Du som er og blir, vær alltid meg nær.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Sangfest 13.oktober

«Happysangen» satte standaren for sangfesten i kirka i dag. Kjell Ove ledet oss gjennom sangskatter fra både gammel – og nyere tid. Vi fikk også lytte til bakgrunnen for flere av sangene, noe som gjør betydningen av teksten enda sterkere.
Unni fortalte skapelsesberetningen til ungene. Da Gud hadde skapt alt på jorda, så Han at det var godt, og Han elsket sitt skaperverk. Det inkluderer oss; Han elsker store og små med en evig kjærlighet.
Vi hadde også besøk av «Koret vårres» fra Tromsø, som gledet oss med fantastisk sang.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 6.oktober

Tryggheten og gleden som vi har i Kristus. Det var temaet Oddmund hadde satt på dagens gudstjeneste, og han understreket det med versene fra Salme 94;19 – Hvis jeg sier:»Føttene mine svikter», så skal din trofasthet, Herre, holde meg oppe. Når bekymringene blir mange i mitt indre, så blir Din trøst til glede for min sjel.

Eva hadde barneandakt, og snakket om at Jesus elsker oss selv om vi gjør gale ting. Han kjente oss og elsket oss mens vi enda lå i mammas mage. 
Minneord: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Jesus

Før møte avsluttet med nattverd, var det mange som benyttet seg av at ordet var fritt i dag.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 8.september

Herrens navn skal være lovet fra solens
oppgang til dens nedgang! 
Salme 113;3

Det ble mye sang og musikk i dagens gudstjeneste. Oddmund innledet med ordene fra Jesaja; Se jeg gjør noe nytt! Skal vi starte med blanke ark og la Gud gjøre det han ønsker for menigheten og i livene våre, må vi leve i nær relasjon til han.

Elin hadde barneandakten, og fortalte historien om Elia og Baalprofetene. Elia stolte på Gud, og ropte på Gud at han måtte la ilden falle over alteret han hadde bygd. Gud sviktet ikke, og viste for Baalprofetene og hele Israelsfolket hvem som var Gud.
Jesus sier; når du trenger meg – rop på meg. 

Det var ingen preken i dag, men flere delte sitt vitnesbyrd.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Velkommen til konsert 11.august kl.18:00 i Sommarøy Kirke

Familien Ozolini har turnert rundt i Norge i flere år, og nå på Sommarøy. 
Det er gratis inngang, men det blir mulighet for å gi en gave.

                                      Alle hjertelig velkommen!

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 26.mai.19

Ketil åpnet gudstjenesten ved versene fra Joh. 14; 1-6 – La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.»Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»  Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Eva hadde barneandakten, og fortalte om hva som skjedde den dagen Jesus ble tatt opp til himmelen. Han lovte disiplene at de ikke skulle bli alene, men at han skulle sende den Hellige Ånd fra himmelen. Han skulle være til trøst og hjelp for alle som tok i mot Jesus.

Hermod Bakkevoll talte i møte, og hadde noen betraktninger rundt noen av de «ukjente» menneskene,  som opplevde Jesu død og oppstandelse. Du kan lytte til prekenen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 12.mai.2019

Anita åpnet dagen gudstjeneste med de fantastiske versene fra Salme 145
Hver dag vil jeg love deg!
1En lovsang av David. Jeg vil opphøye deg, min Gud, du som er kongen. Jeg vil love ditt navn for evig og alltid. 2Hver dag vil jeg love deg, jeg vil prise ditt navn evig og alltid. 3Stor og høylovet er Herren, hans storhet er uransakelig. 4En slekt skal lovprise dine gjerninger for den neste slekt, dine veldige gjerninger skal de forkynne. 5Jeg vil grunne på din høye majestet og herlighet og på dine undergjerninger. 6De skal tale om dine mektige og forferdelige gjerninger, dine store gjerninger vil jeg fortelle om. 7Minneord om din store godhet skal de la strømme ut, de skal synge med fryd om din rettferdighet. 8Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. 9Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alt han har skapt. 10Alle dine gjerninger skal prise deg, Herre, og dine fromme skal love deg. 11Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om din veldige kraft, 12for å kunngjøre for menneskenes barn hans veldige kraft og hans rikes herlighet og ære. 13Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennom alle slekter. 14Herren støtter alle dem som faller, og reiser opp alle nedbøyde. 15Alles øyne vokter på deg, og du gir dem deres føde i rett tid. 16Du lukker opp din hånd og metter alt levende med det som er godt for dem. 17Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger. 18Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. 19Herren vil oppfylle de gudfryktiges lengsel, han hører deres rop og frelser dem. 20Herren verner alle som elsker ham, men alle de onde vil han ødelegge. 21Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn for evig og alltid.

Johnny samlet ungene på plattforma. De snakket om hva som møter oss om vi går til butikken, barnehagen, skolen eller kroa før åpningstid. Jo, ei lukket dør og kanskje et skilt med «Stengt»! Vi må forholde oss til åpningstidene for å komme oss inn. Men heldigvis, slik er det ikke hos Gud. Han er der uansett når tid på døgnet vi «banker på». Dagens minneord: GUD – ALLTID ÅPENT! GUD 24/7 🙂 

Rita Berg talte i møte, og hadde som tema; Leve og gå, i og med Herrens nærvær. Det er ikke bare vi som lengter etter å være sammen med Gud, men Han lengter etter å være sammen med oss! Lytt til prekenen, du finner den under «Taler».

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 30.4.19

Tirsdag 30.april hadde vi sesongens siste familiefest, med quize og allsang. Denne sesongen har Kor´Artig øvd inn en musikal om Sakkeus. Denne ble fremført til stor applaus fra forsamlingen 🙂 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment