Kvinneforening

Kvinneforeningen ble stiftet i 1888, fire år før menigheten. Det første referate fra foreningen er fra 1903, og da var de 11 medlemmer. I dag teller de 13, så medlemstallet har ikke forandret seg så mye på 118 år.

De samles annenhver mandag i kirken til kaffe,kaker,sang,bibel og bønn. En annen viktig ingrediens i møtene er utlodningen. Årlig samler foreningen inn 35-40 000 kr. som blir fordelt på ulike misjonsprosjekt. Det hender også at de har foreningen på Bo- og Servicesenteret til oppmuntring og hygge for leieboerne der. «Damene fra øya», som mange kjenner de som, er ofte på farten med gitar og sang.

Legg igjen en kommentar