Gudstjeneste 7.mars

Louise ønsket velkommen til dagens gudstjeneste og snakket om superhelter. Det kunne vært fint å vært en superhelt, med superkrefter til å mestre alle utfordringer livet har å by på. Men livet er ikke slik, det består av opp – og nedturer. Man strekker ikke alltid til der vi “burde” og “skulle”. Når man ikke kjenner seg som en superhelt kan man hvile i Gud som gir oss styrke til å stå i det hverdagen måtte by på. Han kan være med å gjøre mulig det vi tenker er umulig. Salme 46;2 – Gud er vår tilflukt og vår styrke,
          en hjelp i nød og alltid nær.

Charlotte hadde barneandakten, og hun engasjerte hele forsamlingen i fortellingen om Jesus som mettet en stor folkemengde.

Alltid nådig! Overskriften på Eddie`s preken ut i fra historien om Jona, som du finner under Taler.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 28.2

For første gang på svært lenge kunne vi møtes til gudstjeneste uten å begrense antall deltagere. La oss håpe at det vil vedvare 🙂 
Det var Unni som ønsket velkommen, og hun leste Salme 23. En salme som forteller om hele Guds storhet og hva han vil for oss. Vi kan stole på at Guds ord er sant, og at han alltid handler i overenstemmelse med det han har sagt.

Eva hadde barneandakt, og hun leste historien om eselet som stadig ble minnet på av andre at han ikke var god og fin nok for å snakke med Gud. Heldigvis skjønte han etterhvert at Gud elsket han akkurat som han var. Da passet det godt å synge – Du er du og du duger!

Livet går ikke på skinner, vi opplever nedturer og oppturer, sorger og gleder. Oppi alt dette har vi en Gud som lytter når vi henvender oss til han. Lytt til Eddie´s preken. Du finner den under Taler.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 14.februar

Det er fortsatt begrensninger for å kunne invitere til gudstjeneste i kirka. Nå kan man imidlertid være 10 stykker utenom de som arrangerer, så i dag har vi hatt en “minigudstjeneste” med lovsang og preken.
Løftene kan ikke svikte – åpningssangen med et tema som også gikk igjen i Oddmund´s ord til innledning fra Heb.6,16-20. 
Jesus går ikke forbi, var overskriften på prekenen Eddie holdt. Den kan du lytte til,og du finner under “Taler”.

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Vi synger jula inn

I dag har vi sunget jula inn.
Du kan se det hele på Facebookgruppen til menigheten – Sommarøy kirke

Neste arragement er 1.juledag, men der er fullbooket. Det kan være at det også blir streamet, så følg med:)

God Jul

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 6.12

Når jeg ser på Din himmel og på hva Du har skapt med Dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, da spør jeg Deg: Hvorfor ser Du til oss mennesker? Små som vi er, hvorfor tenker Du på oss? Sal.8; 4-5

Unni ønsket velkommen til dagens gudstjeneste med versene fra Fil.4; 6-7 og Matt.11;28. Ingen av oss slipper unna bekymringer, men vi har en vi kan dele dem med.

I barneandakten snakket Johnny om det som skjedde da Jesus ble født. Det som skjedde var, som englene sa, en glede for hele folket, og det inkluderer oss også.

I dag fikk vi også være med om barnevelsignelse av lille Håkon Emrik=)

Agnete talte om Gud som vår Far. På samme måte som et barn blir passet på av sine foreldre uten at det vet om sine behov, passer Gud på oss. Du kan lytte til prekenen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Sangmøte 15.november

Det skal bli strømmer av nåde, dette er løfter fra Gud – Det var den første av en rekke ønskesanger på søndagens sangmøte. Med sterke vitnesbyrd i forbindelse med sangønske, bidro unge og eldre til ei fantastisk sangstund. Vi fikk også røre litt på oss da det ble ledet an i BlimE-dansen, som handler om det å bry seg, og å se hverandre 🙂 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 25.10

Hvem skjønner ikke, når han ser alt dette..,
at Gud har skapt det med sin kraft! 
Job. 12;9

Ketil ønsket velkommen med noen tanker fra Mat.5 – Jordens salt. Er vi, hver enkelt og som menighet, et salt som er fersk eller et salt som er utvannet og ikke lenger gagnbart.

Unni hadde barneandakt med skapelsen som tema. Gud har skapt alt det fantastiske vi ser rundt. Vi kan glede oss over årstider, og nå er det høst. Bladene faller av trærne og alt ser dødt ut. Men til våren starter det på nytt og livet er tilbake. Det Gud var mest fornøyd med av alt han skapte; var oss. Han ønsker å bruke tid med oss, og vil at vi skal lære å kjenne og elske han. Han tenker på alle, men også på hver enkelt.

Temaet for Runes preken var – Guds barn fra nå av og til evig tid!
Jesus tilbragte mye tid med sin Far. Vi er Guds barn som skal ha en relasjon med vår Far. Gud vil oss alle det beste – alltid! 
Begynnelsen av prekenen mangler, men resten finner du her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 27.september

– Gå derfor ut til alle folkeslag – 

Agnete innledet dagens gudstjeneste og leste fra Rom.8;38-39. Det er ingenting vi kan gjøre for å endre på Guds kjærlighet til oss. Hans kjærlighet er den samme om vi møter medgang eller motgang.

Eva hadde barneandakt og snakket om at vi er forskjellig og er god til forskjellige oppgaver. Akkurat som utstyret som lå i verktøykassa hun hadde med. Det er ikke lett å slå inn spiker med saga, men hammeren passer perfekt til den oppgaven. Vi er skapt forskjellige, og Jesus trenger deg slik som du er.
Vi avsluttet med barnesangen “Du er du og du duger”!

Menighetens hensikt og funksjon var tema på Runes prekenen. Du finner den under “Taler”.

 

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 30.august

“Gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett, i dag hjelper Herren”

Ketil ønsket velkommen og leste fra 1.kor 12; 12-27 om å være et lem på Kristi kropp. 

Elin hadde barneandakt og minte oss på om et godt råd Jesus gav: Du skal elske Gud og andre mennesker, og det du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem. Det kan være vanskelig når andre behandler deg dårlig, men det kan være hjelp i å spørre; Hva ville Jesus ha gjort? Han brukte aldri stygge ord og hevna seg ikke.

Rune talte over temaet “Du og hele ditt hus”. Kan høres her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 9.august

Så la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir håp i rette tid. Hebr.4;16 

Løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast! Det var åpningssangen til første gudstjeneste etter sommerferien.
Tore delte noen tanker fra Joh.4;35, Mat.9;36-37, der Jesus snakker om høsten som er stor, men at arbeiderne er få.
Høsten er større enn noen gang. La oss være på banen og ikke tribunefyll, det er på banen kampen foregår. Han avsluttet med Joh.14;14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Rune talte med utgangspunkt i Jer.29;11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.
Vi har en fred som overgår omstendighetene rundt oss. Talen finner du her

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment