Bønnegudstjeneste 5.januar

Det nye året startet med bønnegudstjeneste. Oddmund siterte en gammel sang til innledning:

Her mens alt er stille venter jeg på deg,
Herre, om du ville tale nå til meg!

Mens du fra det høye gjennomskuer meg,
vil jeg stille bøye hjertets kne for deg.

Kan ditt ord enn smerte, Har du Himlens trøst;
stille skal mitt hjerte lytte til din røst.

Lær mig helt at kjenne, hva du vil, o Gud;
lad min lampe sende lys i mørket ut!

Herre, jeg er stille, vendt i bønn til deg;
kraftens dype kilde selv du åpner mig!

Eva hadde barneandakt, og med flanellograf  formidlet hun historien om Jesus som gutt i tempelet.

Før det var åpent for å be eller dele vitnesbyrd, leste Oddmund fra Sakarja 1; 17 og la til nærområde i teksten: Rop ut på ny og si: Så sier allhærs Gud: Enda en gang skal mine byer (bygder) flyte over av det som godt er. Herren skal igjen ha medynk med Sion (menigheten) og velge ut Jerusalem (Sommarøy) enda en gang.
Det har vi lov å tro og ha tillit til. Vi må aldri glemme at vi har å gjøre med en Allmektig Gud som vil at vi skal påkalle Han. Han vil så inderlig være oss nær, hjelpe oss, trøste oss, være støtte i hverdagen og ved vår side hele tiden. Da kan vi med frimodighet bytte ut byer med bygder, Sion med menigheten og Jerusalem med Sommarøy.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Vi synger julen inn

Torsdag 19.desember ble julen sunget inn! Sammen med Gospelkoret, duett, trio, fellessang og juleevangeliet fremført på ekte nordnorsk vis.

Vi ønsker alle ei velsignet julehøytid!

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 15.desember

Nå tenner vi det tredje lys, det er et hellig tall.
Vi venter på at kongen vår skal fødes i en stall.

Unni ønsket velkommen til dagens gudstjeneste og leste fra Jes.40;12-31. Vers som beskriver Guds storhet, ingen kan sammenlignes med Han. I sin storhet ser han ikke bare mengden, men hvert menneske. Jes.57;15 – en Gud som bor i det høye, men som også bor i hver enkelt av oss.

Elin hadde barneandakten og snakket om tiden før Jesus ble født. Gud hadde planlagt alt, hvem som skulle bli foreldre til Jesu, hvem som skulle få høre nyheten, og hvor det skulle skje. Betlehem var klar, englene var klar, Elisabeth og Maria var klar. Maria kunne ikke tro det hun hørte, men hun stolte på Gud. Gud fullfører sin plan i rett tid og helt perfekt. Mark.1;15 – Tiden er kommet.

Jorunn hadde ord for dagen, og hadde som tema – Bibelens innflytelse på verden.
Jes.11;1-16
Ord.4;1-27
Jes.40;1-11
Joh.1;1-18
Du kan lytte til talen her 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 8.desember

2. søndag i advent og to lys ble tent som åpning av dagens gudstjeneste, som ble ledet av Ketil.
“Kanskje kommer Kongen”, sang Knudsen & Ludvigsen. I Luk.3;15 står det at folk var fulle av forventning til Johannes og trodde at kanskje han var Messias som skulle komme. Johannes avkreftet dette og sa at det var en som var mye sterkere enn han. Med Jesus er det heldigvis ikke noe “kanskje”. Han kom!

Agnete hadde barneandakt og snakket litt med ungene om hva de ønsket seg til jul. Noen ganger får vi det vi ønsker oss, mens andre ganger får vi noe vi ikke hadde ønsket oss men som vi trenger. Den første julegaven kom for over 2000 år siden. Det var Jesus; en gave som vi alle trenger. Joh.3;16
Jesus var en så god gave at vi har feiret det i 2019 år med å gi gaver til hverandre.

Leif Vollan talte i gudstjenesten. Hyrdene fikk et mektig budskap fra engler, og de var enige om å dra for å finne ut om det de hadde hørt var sant. Da de fant Maria, Josef og Jesusbarnet, fortalte de videre hva engelen hadde sagt. Fortell gode ting videre.
Lytt til prekenen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 26.november

Årets siste familiefest hadde tema fra Joh.3;16 – For så høyt har Gud elsket verden-
Det var en lydhør forsamling som fikk høre juleevangeliet ved hjelp av flanelograf. 

Sang, lek og konkurranser hører med, og Leon var innom med premie til vinneren av dagens trekking 🙂

Minnevers: -For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den eneste, for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv-

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 24.november

Anita ønsket velkommen til dagens Gudstjeneste før vi sang Navnet Jesus.
Dette navnet var også fokus i barneandakten som Johnny delte. Ungene trakk bokstaver som de satte sammen til – JESUS. Da Jesus gikk på jorda så ropte folk på han uansett hvor Han kom, og de fikk hjelp. Slik er det i dag også; mennesker roper på Jesus og får hjelp. Vi må ikke glemme dette navnet, så derfor ble dagens minneverset, JESUS,JESUS,JESUS! 😀 

Det var barnevelsignelse av lille Lucas Sølve sammen med søsken, pappa Øyvind og mamma Lise.

Agnete hadde dagens preken med overskriften “Guds kjærlighet til oss som Far, og hvordan vi kan være som barn.” Ubetinget kjærlighet er den kjærlighet som er der uten at vi alltid får ting til, eller at vi fortjener det.
1. Joh.3;1 Se hvor høyt Gud, vår Far elsker oss;Han kaller oss sine barn.

Prekenen kan du lytte til her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 10.november

Oddmund åpnet gudstjenesten med ordene fra 2.Tess 2; 16-17.
Elin hadde barneandakt, og fortalte 2.og siste del av historien om Josef. – Josef tilgav brødrene sine det gale de hadde gjort mot han. Gud hadde snudd det onde til det gode for Josef.

Vi hadde igjen gleden av å høre Rita dele Guds ord. – Hvem er Gud, hvem er Jesus, og hvilket “rykte” gir vi Jesus med vårt liv. 
– Han er skaper, og av alt sitt skaperverk har Han har gitt oss mennesker en helt spesiell verdi.
Han er ikke bare Gud i de store tingene, men Han er også en hverdagsgud i de små tingene. Vi må snakke Gud opp, og proklamere Hans ord uansett hva vi føler og erfarer. Han er Hyrden, som alltid bryr seg om sine.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 27.oktober

Unni ønsket velkommen til søndagens gudstjeneste, som stod i misjonens tegn. Agnete innledet med å lese misjonsbefalingen fra Matt 28;18-20. – Vi tror fordi noen fortalte, og lærte oss om Jesus. Vi skal lære videre det vi har lært, så flere kan komme til tro.

Elin fortalte første del av historien om Josef. – Han ble behandlet urettferdig av brødrene sine, men Josef stolte på Gud, og uretten mot ham ble snudd til det beste for han. 

Menigheten er partnermenighet for Troens Bevis sitt arbeid for å nå unådde. I dag hadde vi besøk av Kai Johansen, som gav oss spennende og oppløftende informasjon om arbeidet vi er med å støtte. 

Kai talte også i møte, og hadde som overskrift ” Fra vitnetvang til vitnetrang”. 
1. Fra noe vi må gjøre, til noe Gud har gjort. 1.Pet.1;3-5 og  Fil.2;13
2. Fra vårt ansvar, til Guds ansvar. Matt.28;18-20
3. Fra noen å vitne for, til noen å vitne om. Joh.20;24-29

Lytt til prekenen her

“Jesus møter oss ikke der vi burde være, men der vi er”

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 15.oktober

Leon og Ketil ønsket velkommen til høstens første familiefest 🙂 Temaet i dag var “Du er mer enn god nok!” Louise hadde ord for dagen, og understreket dette til både barn og voksne; du er unik, og det finnes bare èn av deg i hele verden. Du er elsket av Gud.

Som seg hør og bør, var det stort engasjement rundt sang, lek og quize 🙂 Vi avsluttet festen med å sammen lese en keltisk velsignelse:

Velsign for meg, Herre, den jord der jeg står. Velsign for meg, Herre, den sti hvor jeg går. Velsign for meg, Herre, mitt hjertes begjær. Du som er og blir, vær alltid meg nær.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Sangfest 13.oktober

“Happysangen” satte standaren for sangfesten i kirka i dag. Kjell Ove ledet oss gjennom sangskatter fra både gammel – og nyere tid. Vi fikk også lytte til bakgrunnen for flere av sangene, noe som gjør betydningen av teksten enda sterkere.
Unni fortalte skapelsesberetningen til ungene. Da Gud hadde skapt alt på jorda, så Han at det var godt, og Han elsket sitt skaperverk. Det inkluderer oss; Han elsker store og små med en evig kjærlighet.
Vi hadde også besøk av “Koret vårres” fra Tromsø, som gledet oss med fantastisk sang.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment