Baptistenes historie i Norge

1842: Enoch Richard Haftorsen Svee, den første norske baptist vi vet om, begynner å virke i Norge.
1857: Den forhenværende sjømann, Frederick L. Rymker fra Danmark begynner å arbeide i Norge som predikant og kolportør, utsendt av amerikanske baptister.
1858: Baptistenes første dåpshandling i Norge, utført av Frederick L. Rymker i Porsgrunnselven 1. juledag. Det måtte hugges hull i isen med øks.
1860: Første norske baptistmenighet blir stiftet i Porsgrunn 22. april. Det er nåværende Skien Baptistmenighet.
1877: Første landsomfattende konferanse for baptister holdt i Bergen.
1878: Predikantforeningen «Adelfia» blir stiftet.
1879: De Norske Baptisters Union, nå Det Norske Baptistsamfunn dannes under første ordinære årskonferanse, som finner sted i Trondheim.
1880: Regulær utgivelse av Unions-Banneret, nå Banneret begynner.
1905: Baptist World Alliance opprettes i London. De norske baptister er med fra starten.
1910: De Norske Baptisters Kvinneforbund blir stiftet. Samtidig starter Baptisenes Misjonsskole, nå Baptistenes Teologiske Seminar i Oslo.
1920: Misjonær Bernhard Aalbu begynner arbeid for Det Norske Baptistsamfunn i Bas-Uéle i Belgisk Kongo, det nåværende Kongo.
1922: Norske Baptisters Ungdomsforbund blir stiftet i Trondheim.
1945: Baptistenes Speiderkorps opprettet, som er virksomhet innen Ungdomsforbundet.
1947: Den Skandinaviske Sjømannsmisjon starter starter i San Francisco, USA.
1958: Skolesenteret på Stabekk innvies. Baptistenes Teologiske Seminar flytter dit fra Oslo, og Holtet Kristelige Ungdomsskole, nå Holtekilen Folkehøgskole, starter.
1978: Baptistenes Teologiske Seminar flytter inn i nybygg på skolesenteret. Holtekilen Folkehøgskole bygger ut sin del av senteret.
1982: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte gjør prinsippvedtak om utvidelse av misjonsengasjementet til å omfatte flere land enn Kongo.
1984: De første misjonærer fra Det Norske Baptistsamfunn sendes til Nepal.
1994: Det Norske Baptistsamfunn arrangerer årsmøte for European Baptist Federation i OL-hallene på Lillehammer.
1996: Første skritt ut på Internett tas.

Legg igjen en kommentar