Vår historie

Baptistene på Sommarøy var fra først av medlemmer av Tromsø baptistmenighet, som ble opprettet i 1870/71. Men da det i 1892 var blitt bygget forsamlingshus på Sommarøy, mente man at tiden var inne til å stifte egen menighet. Dette ble gjort den 30. juli 1892, og den første forstanderen var K.O.Tonnæs.

Menigheten hadde 30 medlemmer da den ble stiftet, men både medlemstallet og menighetens virksomhet tok seg raskt opp frem mot århundreskiftet og i begynnelsen av det 20.århundre. Allerede før menigheten ble stiftet, drev baptistene skole på øya. Her var ingen faste lokaler, men det gikk på omgang å skaffe hus til skolen. Først i 1902 opphørte privatskolen og kommunen overtok.

Før stiftelsen var der  også en egen kvinnemisjon som jevnlig holdt møter. I 1910 ble det stiftet sangkor. 1920-,30- og 40-årene var problematiske for menigheten . I store deler av denne perioden var de uten fast forstander,og måtte «låne» fra andre menigheter eller oppnevne midlertidige forstandere fra egen menighet. Allikevel økte medlemstallet.

I 1936 ble det stiftet en juniorforening. På midten av 50-tallet ble menighetens forstanderbolig «Fredheim» bygget, og på 60-tallet ble det utført reparasjoner og utvidelser av forsamlingshuset, til tross for at dette tiåret var relativt rolig. På 1970-tallet så menigheten en ny økning i medlemstallet, og det gamle forsamlingshuset ble etterhvert for lite. Det ble derfor besluttet å bygge ny kirke.

Denne ble innviet 30.august i 1981. Det er en meget funksjonell kirke med en svært særpreget takkonstruksjon, inspirert av klippeøya,Haaja, i havgapet nordvest for Sommarøy. I 1987 ble også den gamle forstanderboligen revet, og det ble bygget et nytt og moderne hus på tomta. Den nye kirka gjorde spesielt barne-og ungdomsarbeidet lettere ved at vi fikk mye bedre plass og kunne ha mange forskjellige aktiviteter.

Kirka brukes også til bryllup og begravelser, pensjonisttreff, konserter og mange andre formål. Dessuten er den blitt en av severdighetene som vises frem for turister, og for mange av disse er det første gang de besøker en Baptistkirke. Det samme gjaldt Kongen og Dronningen da de besøkte Sommarøy under signingsferden i 1992.

De første baptistene her på Sommarøy møtte motstand fra Statskirken, og det ble advart fra prekestolen om at folk måtte vokte seg for «ulv i fåreklær». Lutherske emissærer fikk bruke forsamlingshuset til baptistene for å holde møter, og tale som de selv ønsket.Men flere forespørsler fra baptistene om å få holde møter med tale,sang og musikk i kirka på Brensholmen, ble avslått.Men dette hindret ikke menigheten i å vokse.
I dag er dette heldigvis historie, og fra begynnelsen av åttiårene har det vært et meget godt samarbeid med prestene i Hillesøy kirke.Vi har møter, bønnesamlinger og nattverd sammen, og er skjønt enige om å fokusere på likhetene og ikke ulikhetene.

I dag teller menigheten vår 53 døpte medlemmer. Det er en aktiv menighet som har barne-og ungdomsarbeid i fokus.

 

Legg igjen en kommentar