Gudstjeneste 14.august

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebr.4;16

«Villige folk» var temaet for Eddie´s preken første gudstjeneste etter sommerferie.
Vi har fått frihet til å velge hvordan vi vil leve vårt liv. I Salme 143;10 ber David: » Lær meg å gjøre Din vilje for Du er min Gud. Din Ånd er god, led meg da i jevnet land.»
Jesus spør oss:» Får jeg frihet til å virke gjenom deg?»
Prekenen finner du her på siden. Den er verd å lytte til.

fareg

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.juni

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss
med all Åndens velsignelse i himmelen.
Ef.1;3

Overskriften på prekenen denne siste møtesøndagen før sommerferie, var «Hovedstoppekranen». Får du vannlekkasje i huset er det viktig å ha kunnskap om hvor hovedstoppekranen er for å få stoppet vannet. Med det kan skaden begrenses.
Mangelen på kunnskap om hva du er og hva du har i Gud, gir et ustabilt kristenliv.
Ef.1; 17-23 sier noe om hva vi er i Gud. Be dette over ditt liv:

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Må han gi meg lys til hjertets øyne, så jeg får innsikt i det håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Lytt til hele prekenen, og ta den med deg som oppmuntring inn i sommerferien

rr

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 12.juni

Syng for Herren en ny sang,en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Unni innledet gudstjenesten med å sitere sangen «La din vilje skje»:


Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
er bønnen: La din vilje skje. 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!

Den siste sterke bønnen som Jesus lå og ba
var bønnen:La din vilje skje.
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,

og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa.
Så, Herre, lær meg likevel å be:
La din vilje skje

Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei
er bønnen: La din vilje skje.
Å den som ber om dette vil ikke lett bli lei,
men stadig overraskes, og stadig undre seg.
Å, Herre, det er spennende å be:
La din vilje skje.

«De vandret i Gudsfrykt»
Ap.gj.9;31 «- og ved at de vandret i Herrens frykt og i Den Hellige Ånd´s trøst, ble de stadig flere».
Det står om Kornelius (Ap.gj.10;2) og om Ananias (Ap.gj.22;12) at de var Gudfryktig. Hva betyr det?
Last ned og lytt til talen.

ww

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 5.juni

Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Ketil ønsket velkommen til gudstjenesten, som ble et lite mini pinsestevne med besøk fra Tromsø baptistkirke, og venner fra Kristiansand som hadde hilsninger underveis. Marit innledet med vers fra Joh.20;19- Jesus viser seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. De var redde og holdt seg i skjul da han plutselig stod der og sa FRED. Og han gjentok dette; FRED være med dere.
La det bli vår bønn, at vi kommer med fred til andre. Den freden han har gitt oss, som overgår all forstand, kan vi gi videre av.

«Påfyld innkludert!» var overskriften på Eddie´s preken med utgangspunkt i Ef.5;18.
La dere bli fylt av Den Hellige Ånd, står det i den svenske oversettelsen. Det er frivillig å ta i mot. Det mangler ikke på Guds evne til å gi, men vår vilje til å ta i mot.
Uten DHÅ blir kristenlivet «pekefingerkristendom» og moraliserende.
Lytt til prekenen som du finner under «Taler».

test

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 22.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke,en hjelp i nød og alltid nær. Salme 46;2

Louise ledet dagens gudstjeneste og innledet med verset fra Mat.11;28 – Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 
Hun demonstrerte på en fantastisk måte hvordan vi har forskjellig baggasje, noen bærer lett, andre tyngre mens noen har «heavy» baggasje. Alle trenger vi noen å gå til når livet blir tungt å vanskelig. Vi trenger noen som kan lette byrden, og vi kan være den; i vår familie, vårt nabolag, i bygda/byen vår, som bidrar til å lette andres byrder.

Eddie´s preken hadde overskriften – «Hva gjør Den Hellige Ånd i den troendes liv?»
Jesus sa at det var best for oss at Han gikk bort så DHÅ kunne komme.
1. DHÅ bekrefter din relasjon med Gud – Rom.8;16 og 1 Joh.4;13
2.DHÅ støtter deg i bønn – Rom.8;26-27
3.DHÅ forklarer bibelvers for oss – Joh.16;13
4.DHÅ hjelper oss å stå i mot fristelser til å synde – Gal.5;16
5.DHÅ gir oss frimodighet til å være et vitne om Jesus – Apgj.1;8 og Apgj.4;31
6.DHÅ jobber med vårt liv – Gal.5;22-23

Prekenen finner du under «Taler».

test

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 13.februar

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,månen og stjernene som du har satt der,hva er da et menneske – at du husker på det,et menneskebarn – at du tar deg av det? Salme 8;4-5

I dag hadde vi felles gudstjeneste med Hillesøy menighet. Vi markerte Bibeldagen, der støtten dette året går til bibler i Ukraina.
Vi hadde barnevelsigne for to søte små; Astrid og August.

Prest i Hillesøy sogn; Marianne Støylen Skauge, talte. Temaet var»Bibelen» og viktigheten av å ta tid til Guds ord, og å dele troen videre. Hun leste fra 5. Mos.6;1-9, 2.Tim.1;1-5 og 3;14-17, og Kol.3;16 – La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 16.januar

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jer.29;11

Unni ønsket velkommen til dagens gudstjeneste, og som innledning leste hun «lederen» fra årets Bibelleseplan. Som kristne har vi noen «absolutter» vi forholder oss til. Vi kan ikke være nøytral slik enkelte krefter i samfunnet streber etter. Synonymer på ordet nøytralt er bl.a. lunken, likegyldig, uinteressert, passiv.. Vår kristne tro forutsetter at noe er rett og galt, noe er sant og usant.

Overskriften på Eddie´s preken var «Gudstroen og sannheten». Andelen av de som sier de tror på Gud, går ned. Hvorfor?
Hva må til for å få en endring.
1.Folk må få høre
2.Vi som kristne trenger å ta opp vårt kors
3.Bønn. Dine bønner har betydning

Lytt til prekenen under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 5.desember

Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer som vinter –
Du har dannet dem.
Salme 74;17

Louise ønsket velkommen til gudstjeneste med noen tanker om advent.
Advent er en spennende tid der vi venter, forbereder oss med rydding, vasking og pynting så alt skal være klart til den store dagen. I Jes.9;6 står det
«For et barn er oss født,
          en sønn er oss gitt.
          Herreveldet er lagt på hans skulder.
          Han har fått navnet
          Underfull rådgiver, Veldig Gud,
          Evig far, Fredsfyrste.
«
Vi har all grunn til å feire! Tenk, at Han som all makt, Han som er Veldig Gud og evig far, – Han har et øye for oss! Han holder dagen i dag, og morradagen, uansett hva den bringer – Han holder den i sin hånd!
Vi har all grunn til å feire!

Dagens prekentema med utgangspunkt i
Salme 130;5-6
«Som vekteren venter på morgendagen.»
Hva betyr det å vente på Herren? Vente betyr at tiden går..
I dagens samfunn er holdningen at «jeg vil ha det «!
Holder vi ut og venter, eller tar vi saken i egne hender?

Prekenen finner du under «Taler».

Salme 62;2
«Alene i håp til Gud er min sjel stille»

bord

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 21.november

Min nåde er nok for deg
2.Kor 12;9

Maria ønsket velkommen, og leste historien fra Markus 5;25-34 om kvinnen som rørte ved Jesu kappe. Kvinnen hadde hatt blødninger i 12 år og var desperat, for ingen hadde til nå kunnet hjelpe henne. Hun tok en sjanse med å være i folkemengden, for i følge loven var hun uren. Det var stor trengsel av folk, men Jesus merket at det gikk en kraft ut fra ham idet hun rørte ved kappen hans. Han så henne.
Han ser ikke bare en stor skare av mennesker; han ser deg og meg!

«Det finnes noen som ber for deg!»
Det var overskriften på dagens preken som hadde utgangspunkt i Luk 22;31-34 der Jesus forutsier Peters fall. Jesus sa blant annet at han ba for Peter, at troen ikke måtte svikte.
Det er ikke ute med oss om vi faller.
Vi har en som ber for oss.
Et par andre bibelvers å slå opp:
Heb.7;25
Ap.gj.17;27

Denne oppmuntringen må du få med deg, og du kan lytte til prekenen her

fest

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 7.november

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham.Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,men at han har elsket oss. 1.Joh.4;19

Unni ønsket velkommen til dagen gudstjeneste. Hun leste fra Luk.12;22-32, som har overskriften «Vær ikke bekymret.»
Jesus sier at vi ikke skal bekymre oss, det er hans gode vilje at vi skal ha det godt. Han holder oss fast hos seg i alle livets situasjoner.

Vi fikk nok en spennende preken av Eddie. Med utgangspunkt i Luk.13;20-21 talte han over temaet: «Hvilken surdeig skal vi fore?»
Surdeig:
1) Den er langsom
2) Den er usynlig
3) Den er levende
4) Den sprer seg

Prekenen finner du under «Taler»


linj

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar