Gudstjeneste 10.mars

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

I dagens gudstjeneste hadde vi besøk av Janice & Steve Worthy som deltok med sang og preken. Under «Taler» finner du prekenen til Janice. Den hadde utgangspunkt i Mark.4; 35-41 der Jesus stiller stormen. Lytt til denne; ord til oppmuntring.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 21.januar

Herren har rakt ut sin hånd over havet. Jes.23;11

I dag har det vært felles gudstjeneste med Hillesøy menighet.
Hva mer enn et vakkert barn i en krybbe var det Jesus bringte oss? Det utdypet Gaute Norby for oss, med utgangspunkt i Joh.4; 3 – 26. som er historien om møte mellom Jes og den samaritanske kvinnen ved brønnen. Prekenen kan du lytte til under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 14.januar

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Mark.16;15

Misjon stod i fokus på dagen gudstjeneste, og var også overskriften på Agnetes preken som du kan lytte til under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 7.januar

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jer.29;11

«Immanuel – Gud med oss» var navnet Jesus skulle få. Jødene ventet, men den Jesus som kom var veldig anderledes enn det de hadde ventet seg. Hva er dette navnet Jesus fikk, og hva betyr det for meg? Lytt til denne prekenen av Magritt Brustad, du finner den under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 26.november

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 1.Joh.4;9

Dagens preken fra Ef.6; 12-18 var del 2 i en serie om Guds fulle rustning, og fikk overskriften
» Bli stående».
Den onde har bare ett forè; å ødelegge det som Gud i utgangspunktet hadde tenkt til det gode. Peter gir oss en oppfordring i 1.Pet.5;8 – Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Men djevelen er ikke sterkere enn Gud. Har du lagt ditt liv i Jesu hender kan han ikke gjøre deg noe.
Prekenen finner du under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 8.oktober

Hos Gud er visdom og styrke, råd og forstand. Job 12;13

2.Tim.3;17 – så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning – Slik avsluttet forrige prekenserie om gudsfrykt.
Neste prekenserie tar utgangspunkt i Ef.6;10-17 og dagens preken hadde overskriften «Et annerledes utgangspunkt». På samme måte som man kler seg etter forholdene, ønsker Gud å utruste oss for livet. Men som disippel av Jesus har det aldri vært meningen at du skulle bli sterk i deg selv. Som Johannes sa; Han skal vokse, jeg skal avta. Fokuset for en disippel blir derfor helt annerledes enn for en lærling som skal læres opp i et yrke.
Lytt til prekenen, og har du mulighet er du velkommen til Bibelgruppe for å samtale rundt den torsdag 12.oktober kl.19:30

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 27.august

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

«Velsignet er den som frykter», en spennende overskrift på dagens preken. Fra 2.Mos 1;15-21 kan vi lese om jordmødrene som fikk beskjed av kongen i Egypt om å drepe alle gutter de forløste av isralittiske kvinner. Jentene kunne få leve. Kongen var redd for at isralittene skulle bli for mange. men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen sa. Respekten for Gud gikk foran. Videre står det at på grunn av dette sørget Gud godt for jordmødrene.
Jordmødrene tok med sin Gudsfrykt inn i sin arbeidssituasjon.
Tror vi at Gud er den han sier at han er? Lar vi respekten for han få første prioritet? Forkynnerne 12;13 sier: Frykt Gud og hold hans bud, de gjelder alle mennesker.
Bibelen er full av løfter til den som tar Gud på alvor. Her følger noen få bibelhenvisninger som eksempel:
– Salm.25;12
– Ord.9;10
– Ord.15;16
– Job.28;28
– Ord.19;23

d


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 25.juni

Syng for Herren en ny sang,en lovsang for ham fra jordens ender,dere som ferdes på havet,og alt som fyller det,dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Med utgangspunkt i avsnitt fra 1.Kor.13. og 14. hadde dagens preken overskriften: «En mye bedre vei». Paulus lister opp de 9 åndelige gaver som er viktige i menigheten, men sier samtidig at det likevel fins en mye bedre vei; kjærligheten! Det er lite verd med åndelige gaver uten at vi også viser kjærlighet.
Tid med Han som er kjærlighet vil være med å prege oss. Uten det, vil vi ikke ha kraft til å vandre på veien Paulus snakker om.
Han konkluderer i 1.Kor.14;1 – Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gavene, slik at dere i større grad taler profetisk.
Som Ole Brum sa: Ja takk begge deler!
Lytt til talen, og har du mulighet er du velkommen til bibelgruppe torsdag kl.19:30 der prekenen er samtaleemne:)

e

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 14.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Salme 46;2

Dagens preken hadde utgangspunkt i Fil.3;17-21. med overskriften «Fiender av Kristi kors». Paulus oppfordrer menigheten til ikke å ha de til forbilde som bare fokuserer på seg selv og det jordiske. Han oppfordrer menigheten til å holde fokus og til å sette Guds rike først.
Måtte Gud hjelpe oss å vandre som venner av korset, der er det nåde og tilgivelse å få.
Lytt til hele prekenen som du finner under «Taler».

r

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 26.mars

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8;38

«Æ tilgir dæ aldri!! » Dette er ord vi kansje både har hørt og selv sagt.
I dagens preken får vi høre om en som ble møtt med noe helt annet enn disse ordene. Med utgangspungt i Luk.5;17-26 – historien om den lamme mannen, talte Eddie med overskriften
» De forløsende ordene».

d

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar