En baptist er…

En baptist er først og fremst en kristen – det vil si at vi tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Vi tror at Bibelen er Guds ord og eneste rettesnor for tro og liv.Som andre kristne, tror vi at Gud har skapt verden, og at han elsker de menneskene han har skapt. Vi tror at evangeliet om Jesus er Guds tilbud om frelse til hvert enkelt menneske, og at vi alle har en fri vilje til å ta imot eller forkaste dette tilbudet.

Beretningen om Jesu død på korset forteller oss at Gud er villig til å tilgi oss, selv om vi kommer helt galt av sted. Det betyr at han aldri gir oss opp, men alltid vil hjelpe oss i gang igjen hvis noe har gått galt for oss.

I vårt kirkesamfunn har vi ingen fast liturgi eller læresetninger. Vår oppfatning er at vi risikerer en begrensning av evangeliet når en bestemt formulert tolkning av Bibelens forkynnelse gjøres til den eneste «riktige». Et personlig kristent standpunkt må derfor alltid springe ut av det enkelte menneskes møte med evangeliet, slik det fremstår i Bibelen. En baptistmenighet består av mennesker som selv har valgt å tilhøre menigheten.

Dåp

Når vi skal forklare hva en baptist er kommer vi ikke utenom dåpen, for ordet baptist kommer av det greske ordet baptizo som betyr «nedykkelse under vann». Baptistene ble da også i gammel tid kalt «døperne».Det er avgjørende for oss at den som blir døpt gjør det på bekjennelse av sin personlige tro på Jesus.Det er ingen bestemt regel for hvor gammel man skal være for å bli døpt, og vi prøver heller ikke å måle om troen er sterk eller svak.

Dåp på bekjennelse av sin tro finnes det flere eksempler på i Bibelen. Evangeliet ble forkynt, mennesker tok imot det i tro, og lot seg døpe. Apg.8;35-39 og Apg.16;30-34

Som navnet vårt sier, så utføres dåpshandlingen med full neddykkelse i vannet. Dette er i overensstemmelse både med Bibelens bilde av dåpen som en begravelse og med den kristne kirkes eldste praksis. Dåp foretas vanligvis inne i kirken, men kan også skje utendørs i sjøen, en elv eller et vann.

I Bibelen er der ingen skriftsteder som omhandler dåp av spebarn,derimot står det at Jesus tok barna på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hørte dem til Luk.18;15-17 Dette praktiseres i våre menigheter og blir kalt barnevelsignelse. Da gjør vi som Jesus; en pastor eller annen leder i menigheten holder barnet, velsigner og ber for det.

Legg igjen en kommentar