Gudstjeneste 17.oktober

«Jeg er kommet som lys i verden, for at den som tror på meg ikke skal bli i mørket» Joh.12;46

Med tema «Plass til alle», ønsket Louise velkommen til gudstjeneste. Som fyrlyset viser vei , ønsker vi som menighet å vise vei, innkludere og gi plass for alle.

Til dagens møte hadde ungdommene satt sammen et helt nytt lovsangsteam. Kjempebra!
Det blir ikke siste gang vi hører fra dem 🙂

«I min Fars hus» Joh.14;1-4
Overskriften på Maria´s preken. Ved å plukke ut bare tre fire av Jesu disipler, skjønner vi at «I min Fars hus er det rom for alle!»


1. I min Fars hus er det rom for den med høy bekjennelse, men som ikke alltid får det til. – Peter
2. I min Fars hus er det rom for tordensønner – og døtre. -Jakob og Johannes
3. I min Fars hus er det rom for tvilere. – Thomas

Vi tror på en Gud som knytter seg til vanlige folk.

Prekenen finner du under «Taler»

farge

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Sangmøte 26.september

«Syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren» Ef.5;19

Kjell Ove ledet oss gjennom dagens sangmøte, som han flettet sammen med en god blanding av nye og gamle salmer og sanger. Med bakgrunnstoff til noen av sangene, fikk tekstene en dypere mening.
Vi hadde hyggelig besøk av venner fra Frikirken som også deltok med sang og gode ord.

aaaaaa

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 29.august

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene.
Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer.
Salme 36;6-7

«Han tek ikkje glansen av livet», var sangen som åpnet dagens gudstjeneste.
Ketil ønsket velkommen, og delte en fantastisk sangvideo til innledning.
«I know a man who can«

Tekst:
Jeg kan ikke gjøre et sønderknust hjerte helt igjen.
Men jeg kjenner en mann som kan
Jeg kan ikke gjøre en syndig sjel hvit som snø
Men jeg kjenner en mann som kan.

Noen kaller ham frelser, hele verdens forløser.
Jeg kaller ham Jesus for han er min kjæreste venn.
Hvis du tror at ingen elsker deg, hvis livet ditt er ute av kontroll
Jeg kjenner en mann som kan.
 
Jeg kan ikke gå på vannet, eller stille stormfullt hav
Men jeg kjenner en mann som kan.
Jeg kan ikke åpne blinde øyne, eller få lamme til å gå igjen.
Men jeg kjenner en mann som kan.
 
Noen kaller ham frelser, hele verdens forløser.
Jeg kaller ham Jesus for han er min kjæreste venn.
Hvis du tror at ingen elsker deg, hvis livet ditt er ute av kontroll
Jeg kjenner en mann som kan.

Overskriften på dagens preken:
«Lærdommer fra Dommernes bok»
1. Folket vender seg bort fra Gud
2. Gud lar dem gå
3. Folket roper til Gud om hjelp
4. Gud redder dem

Vi har lett for å vende oss bort fra Gud når det går oss godt i livet.

«Er vi troløse, så er Han trofast, fordi Han kan ikke fornekte seg selv.» 2.Tim.2;13

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 22.august

Gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett, i dag hjelper Herren.

Louise åpnet gudstjenesten med vers 6 i Salme 23 – Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg
Uansett hva vi står i gjennom dagen gjelder dette, Han søker oss aktivt med sin godhet.

Hun spilte av en nydelig sang; Goodness of God

«Fast forankret» var overskriften på dagens preken som hadde utgangspunkt i Joh.8; 1-12

Jesus fordømmer oss ikke selv om vi fortjener det.

Ap.gj.13;43 sier at vi er fast forankret i Gud godhet og tilgivelse.

NÅDE –
ufortjent godhet og velvilje

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 15.august

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebr.4;16

Etter en lang sommerferie møttes vi igjen til gudstjeneste. Oddmund ønsket velkommen og delte noen tanker fra 2.Kor.12;9 – I min nåde har du det du trenger, for min kraft blir synlig i svakhet.

«Å søke den levende blant de døde»
Beretningen i Luk.24;1-8.der kvinnene kom til graven og blir møtt av en tom grav, og to engler spør hvorfor de søker den levende bland de døde; husket de ikke at han hadde sagt at han skulle stå opp? – v.8: Da husket de Hans ord –
En grunn til at de gikk til graven:
1. Hadde de glemt det Han sa?
2.Trodde de ikke på det Han sa?

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste

Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet,
          og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der!
Jes.42;10

Privilegium Gospel fra Finnsnes har vært på Sommarøy denne helgen, og deltok på dagens gudstjeneste. En flott ungdomsgjeng som leverte sang og musikk med skikkelig trøkk! Herlig å få oppleve korsang igjen etter lang «koronatørke».

Før de slapp til hadde Unni ønsket velkommen med historien fra Lukas 18;35-43 om den blinde mannen ved Jeriko.Jesus er den samme i dag som nå, og vi kan komme til han med alle ting.

«Hva skulle Jesus ha sagt???» En spennende overskrift på Eddie´s Preken fra Luk.4;18-19.
*Evangeliet til de fattige
*Helbred dem som har sønderknuste hjerter
*Rope ut frihet for fanger
*For at de blinde skulle få synet
*Sette de undertrykte fri
*Rope ut et nådens år
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh.14;27

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Sangmøte

Gud skapte menneske i sitt bilde, i Guds bilde skapte Han det. 1.Mos 1; 27

Kjell Ove ledet oss gjennom en time med sang og musikk

jjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjjjjjjjjj

kkkkkkkkkk

Å hvor salig å få vandre – var første fellessang på dagens sangmøte som hadde tittelen Guds omsorg for oss, og tett etterfulgt kom ønskesanger i både ny og gammel språkdrakt.

Kjell Ove gav oss historien bak flere av sangene som f.eks. Alt er vel med min sjel. Historier som vitner om levd liv, og et fantastisk vitnesbyrd om en Gud som er med i både medgang og motgang. Vi har så mange sangskatter som også i dag bringer trøst og håp til hverdagen vår.
Noen ønskesanger ble fremført av Monika og Jeanette, blant annet

Guds kjærlighet, hvor rik og stor,
hvor høy og dyp og lang!
Den priser evig englers kor,
og alle frelstes sang.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Pinsestevne

Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender,
          dere som ferdes på havet, og alt som fyller det,
          dere kyster og alle som bor der!
Jes 41;10

I dag har vi hatt et minipinsestevne sammen med våre venner fra Tromsø Baptistmenighet.

Oddmund ledet første møte og leste fra Rom. 8;26. «På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke alltid hva vi burde be om. Da vil Ånden selv gå i forbønn for oss. Det er en inderlig bønn som ikke kan uttrykkes i ord. Han kjenner menneskenes hjerte ut og inn og vet hva vi burde be om.»

Vent i byen!
Overskriften på Eddie´s preken med utgangspunkt i Luk.24;29.
Å vente forklares som – å avstå fra å gjøre noe over en viss tid. Ofte stå stille på en viss plass eller la en situasjon hvile. Vanligvis for at tilfelle først inntreffer senere
Disiplene ble bedt om å vente – Last ned og lytt til en spennende preken!

Leif ledet oss gjennom ettermiddagens møte som startet med No livnar det i lundar. Den har også hatt navnet – Gudeleg vårsong🙂 Budskapet bærer bud om at det som ser dødt ut, skal våkne til liv igjen.
Til innledning var det fire fra forsamlingen som leste fra Apostlenes gjerninger om det som skjedde på pinsedag. 

Vi fikk høre to vitnesbyrd; fra Noriko (?) fra Japan og Karl Ivar fra Tromsø.

Magritt talte med utgangspunkt i Gal.4;6 – Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, og Ånden roper: «Abba, Far!» 

Det er livsnødvendig at vi er grunnfestet i denne sannheten; jeg er hans datter, jeg er hans sønn!
En ny preken verd å lytte til!

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 9.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelper i nød og alltid nær. Salme 46; 2

Åpningssangen i dag var Min skaper, min frelser. Den passet godt til Louise sine innledningsord om det fantastiske skaperverker vi omgir oss med. Hun siterte også fra en sang av Hillsong –So will I

Hvis skaperverket stråler ut sin pris til deg, vil åsså æ gjøre det

Hvis alt som e skapt peike på dæ, vil åsså æ gjøre det

Hver malt himmel, stjerner, nordlys som leker. Alt e som et eneste stort lerret av din nåde og storhet.

Hvis stjernene ble lagd for å tilbe, vil også æ gjøre det

Hvis fjellan bøye sæi beundring, vil åsså æ gjøre det

Hvis havet bruse og rope for din storhet, vil åsså æ gjøre det.

Hvis alt detta eksistrere for å løfte dæ høyt, vil åssa æ gjøre det

Hvis vinden går dit du sende den, vil åssa æ gjøre det

Når heile skaperverket stråle ut sin pris til dæ, vil åssa æ gjøre det

Når alt som e skapt peike på dæ, vil åssa æ gjøre det

Med hele mitt liv, med det æ sir og gjør – la det alltid peike opp på Han!


Eddie´s preken hadde overskriften » Forvaltere av Guds nåde» med utgangspunkt i 1.Pet.4;10-11.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Sangmøte 25.april

Håp for i morgen –

– var overskriften og temaet for søndagens sanggudstjeneste som Maria ledet oss gjennom. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve var åpningssangen, og den ble etterfulgt av ønskesanger i både gammel og nyere drakt. De hadde et felles budskap; med Jesus på laget er det Håp for i morgen!
Under Taler kan du høre Eddie dele noen tanker om temaet.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar