Gudstjeneste 16.oktober

Hvem skjønner ikke at det er Herren som har skapt alt dette med hendene sine. Job.12;9

Etter nydelig sang av Gospelcompagniet, som vi var heldige å ha besøk av i dag, hadde Eddie denne spennende overskriften på dagens preken: «Hjelpemiddelsentralen». Prekenen må høres, men her er noen av punktene som blir utdypet:
1. Korstegnet
2 Jesusbønna
3. Ikoner
4. Bedekrans og gripekors
5. Tidebønner
6. Kroppen som instrument

– Det er ikke galt å uttrykke sin tro på mer håndgripelige måter.Om det finne noen praktiske,konkrete ting som kan få oss til å holde oss til Guds ord og leve mer helhjertet for Jesus, så er det som et hellig hjelpemiddel som blir som en vandringsstav du kan hvile deg på. Disse hjelpemidlene kan hjelpe oss å holde fokus.
Hva bruker du som hjelper deg å holde blikket festet på Jesus i din hverdag?

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 25.september

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

I dagens gudstjeneste fikk vi være med om barnevelsignelse av lille Wilhelm, og dåpen til Edvin. Eddie´s prekentema ble naturlig nok «Hvorfor har vi troendes dåp?» Med belegg fra bibelen ble spørsmålet godt besvart.
Mat.28;18-20, Mark.16;15-16, Rom;9;9,
Ap.gj.2; 38 og 41, Ap.gj.8; 35-38, Ap.gj.9; 17-18, Ap.gj.16; 13-15, Ap.gj.18; 8, viser alle at Tro og Dåp hører sammen.
Prekenen finner du under «Taler»

farge

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 4.september

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

«Hvilken tidssone lever du i?» Det var spørsmålet Eddie stilte i dagens preken.
Fortid
Nåtid eller
Fremtid?
Man må ta aktive valg i nåtiden for at drømmer for fremtiden skal bli virkelighet.

Jesus, som har gjort opp for vår fortid, Han er tilstedet i vår nåtid, for at vi skal få en fremtid.

Lytt til dagens preken.Og har du lyst og mulighet å delta, så samles vi i kirka på torsdag 19:30 for å samtale om temaet.

r

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 28.august

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Salme 36;6-7

Med utgangspunkt i den kjente historien om pottemakeren i Jeremia 18;1-6, var overskriften på dagens preken:
«Skulle ikke Gud kunne?»
Karet ble først ødelagt i pottemakerens hånd. Det ble ikke ødelagt fordi han slapp det. Han gav ikke opp leiren, men formet det opprinnelige materialet på nytt.

Hvert eneste liv har en egenverdig som det er verd å ta vare på.
Joh.10;28-29 – heller skal ikke noen rive dem ut av min hånd –
Klagesangen 3;22-23 – Herrens barmhjertighet er ny hver morgen –
Jes.42;3 – Han bryter ikke et knekket siv, og Han slukker ikke en rykende veke –
2.Kor.1;3 – Han er all trøsts Gud –

«Skulle ikke jeg kunne» – spør Gud,» gjøre med deg som pottemakeren med leiren? «

Lytt til prekenen som du finner under «Taler».

rr

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 14.august

La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Hebr.4;16

«Villige folk» var temaet for Eddie´s preken første gudstjeneste etter sommerferie.
Vi har fått frihet til å velge hvordan vi vil leve vårt liv. I Salme 143;10 ber David: » Lær meg å gjøre Din vilje for Du er min Gud. Din Ånd er god, led meg da i jevnet land.»
Jesus spør oss:» Får jeg frihet til å virke gjenom deg?»
Prekenen finner du her på siden. Den er verd å lytte til.

fareg

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.juni

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss
med all Åndens velsignelse i himmelen.
Ef.1;3

Overskriften på prekenen denne siste møtesøndagen før sommerferie, var «Hovedstoppekranen». Får du vannlekkasje i huset er det viktig å ha kunnskap om hvor hovedstoppekranen er for å få stoppet vannet. Med det kan skaden begrenses.
Mangelen på kunnskap om hva du er og hva du har i Gud, gir et ustabilt kristenliv.
Ef.1; 17-23 sier noe om hva vi er i Gud. Be dette over ditt liv:

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la meg få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så jeg lærer Gud å kjenne. Må han gi meg lys til hjertets øyne, så jeg får innsikt i det håp han har kalt meg til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

Lytt til hele prekenen, og ta den med deg som oppmuntring inn i sommerferien

rr

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 12.juni

Syng for Herren en ny sang,en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Unni innledet gudstjenesten med å sitere sangen «La din vilje skje»:


Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
er bønnen: La din vilje skje. 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
Men, Herre, gi meg motet til å be:
La din vilje skje!

Den siste sterke bønnen som Jesus lå og ba
var bønnen:La din vilje skje.
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,

og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa.
Så, Herre, lær meg likevel å be:
La din vilje skje

Den enkle stille bønnen som åpner Herrens vei
er bønnen: La din vilje skje.
Å den som ber om dette vil ikke lett bli lei,
men stadig overraskes, og stadig undre seg.
Å, Herre, det er spennende å be:
La din vilje skje.

«De vandret i Gudsfrykt»
Ap.gj.9;31 «- og ved at de vandret i Herrens frykt og i Den Hellige Ånd´s trøst, ble de stadig flere».
Det står om Kornelius (Ap.gj.10;2) og om Ananias (Ap.gj.22;12) at de var Gudfryktig. Hva betyr det?
Last ned og lytt til talen.

ww

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 5.juni

Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender, dere som ferdes på havet, og alt som fyller det, dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Ketil ønsket velkommen til gudstjenesten, som ble et lite mini pinsestevne med besøk fra Tromsø baptistkirke, og venner fra Kristiansand som hadde hilsninger underveis. Marit innledet med vers fra Joh.20;19- Jesus viser seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde. De var redde og holdt seg i skjul da han plutselig stod der og sa FRED. Og han gjentok dette; FRED være med dere.
La det bli vår bønn, at vi kommer med fred til andre. Den freden han har gitt oss, som overgår all forstand, kan vi gi videre av.

«Påfyld innkludert!» var overskriften på Eddie´s preken med utgangspunkt i Ef.5;18.
La dere bli fylt av Den Hellige Ånd, står det i den svenske oversettelsen. Det er frivillig å ta i mot. Det mangler ikke på Guds evne til å gi, men vår vilje til å ta i mot.
Uten DHÅ blir kristenlivet «pekefingerkristendom» og moraliserende.
Lytt til prekenen som du finner under «Taler».

test

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 22.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke,en hjelp i nød og alltid nær. Salme 46;2

Louise ledet dagens gudstjeneste og innledet med verset fra Mat.11;28 – Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 
Hun demonstrerte på en fantastisk måte hvordan vi har forskjellig baggasje, noen bærer lett, andre tyngre mens noen har «heavy» baggasje. Alle trenger vi noen å gå til når livet blir tungt å vanskelig. Vi trenger noen som kan lette byrden, og vi kan være den; i vår familie, vårt nabolag, i bygda/byen vår, som bidrar til å lette andres byrder.

Eddie´s preken hadde overskriften – «Hva gjør Den Hellige Ånd i den troendes liv?»
Jesus sa at det var best for oss at Han gikk bort så DHÅ kunne komme.
1. DHÅ bekrefter din relasjon med Gud – Rom.8;16 og 1 Joh.4;13
2.DHÅ støtter deg i bønn – Rom.8;26-27
3.DHÅ forklarer bibelvers for oss – Joh.16;13
4.DHÅ hjelper oss å stå i mot fristelser til å synde – Gal.5;16
5.DHÅ gir oss frimodighet til å være et vitne om Jesus – Apgj.1;8 og Apgj.4;31
6.DHÅ jobber med vårt liv – Gal.5;22-23

Prekenen finner du under «Taler».

test

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 13.februar

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,månen og stjernene som du har satt der,hva er da et menneske – at du husker på det,et menneskebarn – at du tar deg av det? Salme 8;4-5

I dag hadde vi felles gudstjeneste med Hillesøy menighet. Vi markerte Bibeldagen, der støtten dette året går til bibler i Ukraina.
Vi hadde barnevelsigne for to søte små; Astrid og August.

Prest i Hillesøy sogn; Marianne Støylen Skauge, talte. Temaet var»Bibelen» og viktigheten av å ta tid til Guds ord, og å dele troen videre. Hun leste fra 5. Mos.6;1-9, 2.Tim.1;1-5 og 3;14-17, og Kol.3;16 – La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar