Gudstjeneste 8.januar

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29;11

En årlig spørreundersøkelse de siste 10 årene i 36 land, forteller at det nå er over 50 % som ikke ser lyst på fremtiden. (Undersøkelsen i sin helhet finner du på ipsos.com)
Ett av spørsmålene som blir tatt opp i dagens preken er: Hva tenker vi som tror? I Matt. 24;3-14 sier Jesus blant annet: «Se til at ingen fører dere vill». Det vi trenger å løfte frem i 2023 er at Jesus er den samme i går og i dag og til Han kommer igjen. Å holde seg nær til Jesus gir fremtid og håp.

Lytt til prekenen som hadde overskriften «Bare hos Jesus».

Torsdag 12.1 samles vi i kirka for å samtale rundt dagens prekentema. Du er hjertelig velkommen:-)

ee

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 18.desember

Du fastsatte alle grenser på jorden, sommer og vinter er det du som har skapt. Salme 74;17

Dagens preken hadde overskriften «Josefs valg». Tenk deg situasjon Josef var i da Maria fortalte at hun var gravid, og om sitt englebesøk. Lytt til dagens preken om valget Josef gjorde da, og også de valg han tok i ettertid.
Matt.7;24-27

Gud; la oss være et folk som gjenkjenner når du taler, og har mot til å gjøre det du ber oss om.

kk

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 11.desember

…og hun talte om barnet for alle i Jerusalem som ventet på at Herren skulle komme og sette dem fri. Luk.2;38

Tema for dagens preken var «Høre og gjøre». Utgangspunktet var Luk.1;57-66, der engelen talte til Sakkarja om at Elisabeth skulle få en sønn. Han tvilte, og Sakkarja ble stum? For at han ikke skulle tale tvil mens de ventet?
Ved å gi gutten navnet Johannes, som var engelens befaling, erkjente Sakkarja Guds inngripen og han fikk talens bruk tilbake.
Vi har en egen oppfatning av hva som er mulig og hva som er umulig. De ord vi taler skaper noe, Salomos ord.18;20-21.
I Ap.gj.3;1.10 leser vi om møte mellom den lamme, Peter og Johannes. Peter holdt fast på det han visste om Jesus; at ingenting var umulig for Ham. Han reagerte ikke ut i fra egen fortreffelighet. Dermed ble det umulige mulig.
Gud kan tale i dagligdagse ting som er til det beste for oss, men kanskje ser vi for smått på det og går glipp av velsignelser. Vi må lære oss å lytte og reagere.
Last ned prekenen og lytt til den:)

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 13.november

Min nåde er nok for deg. 2.Kor.12;9

– Du dekker bord for meg like for mine fiender – Med utgangspungt i denne setningen i Salme 23.talte Magritt rett til hjerte på de som var tilstede på dagens gudstjeneste.
Gud er ikke redd for å komme nær verden slik den er i dag. Han vil møte oss i det dypeste mørke.
Peter var nær ved å takke nei til det Jesus ville gi han, hele tre ganger. Les Luk.5;fra vers 1. Joh.13;4 og Joh.21.Jesus kom helt nær Peter sitt svik, ikke for å refse men for å frelse.
Herren ønsker å dekke bord for oss der vi er i livet som mennesker, med alt hva det er.

Lytt til prekenen. Du finner den under «Taler».

m

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 6.november

Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer.
           Herre, du berger både mennesker og dyr.
Salme 36;7

I den siste tiden, i kjølevannet av mistanke om spionasje, har det kommet uttalelser fra profilerte politikere både lokalt og nasjonalt, at krigen kommer nærmere og at forsvaret har høynet beredskapen. Slike nyheter kan være med på å spre frykt og det gjør noe med tankene våre.
Hva slags hilsen har Gud å si til oss midt i en urolig verden?
En hilsen som Gud ofte gir sine barn, gjennom profeter, engler og Jesus, er FRYKT IKKE!
Det du er redd for er kanskje fortsatt der, men du er ikke alene. Den allmektige Gud kan føre deg trygt igjennom. Gud verner de som setter sin lit til Ham.
Lytt til denne prekenen, det er tanker til trøst i en spesiell tid.

bb

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 23.oktober

For dette er Herrens befaling til oss:
           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,
           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»
Ap.gj.13;47

r

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir
Disse ordene i Rom 15;4 dannet bakgrunn for dagen preken som hadde overskrift –
«Skriftenes lærdom».
Husk viktige hendelser i livet med Gud, så du ikke glemmer hva Han har gjort. Fortell det videre, både som en påminnelse og som håp til andre om hva Gud kan gjøre.

Du finner prekenen under «Taler»


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 16.oktober

Hvem skjønner ikke at det er Herren som har skapt alt dette med hendene sine. Job.12;9

Etter nydelig sang av Gospelcompagniet, som vi var heldige å ha besøk av i dag, hadde Eddie denne spennende overskriften på dagens preken: «Hjelpemiddelsentralen». Prekenen må høres, men her er noen av punktene som blir utdypet:
1. Korstegnet
2 Jesusbønna
3. Ikoner
4. Bedekrans og gripekors
5. Tidebønner
6. Kroppen som instrument

– Det er ikke galt å uttrykke sin tro på mer håndgripelige måter.Om det finne noen praktiske,konkrete ting som kan få oss til å holde oss til Guds ord og leve mer helhjertet for Jesus, så er det som et hellig hjelpemiddel som blir som en vandringsstav du kan hvile deg på. Disse hjelpemidlene kan hjelpe oss å holde fokus.
Hva bruker du som hjelper deg å holde blikket festet på Jesus i din hverdag?

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 25.september

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

I dagens gudstjeneste fikk vi være med om barnevelsignelse av lille Wilhelm, og dåpen til Edvin. Eddie´s prekentema ble naturlig nok «Hvorfor har vi troendes dåp?» Med belegg fra bibelen ble spørsmålet godt besvart.
Mat.28;18-20, Mark.16;15-16, Rom;9;9,
Ap.gj.2; 38 og 41, Ap.gj.8; 35-38, Ap.gj.9; 17-18, Ap.gj.16; 13-15, Ap.gj.18; 8, viser alle at Tro og Dåp hører sammen.
Prekenen finner du under «Taler»

farge

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 4.september

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

«Hvilken tidssone lever du i?» Det var spørsmålet Eddie stilte i dagens preken.
Fortid
Nåtid eller
Fremtid?
Man må ta aktive valg i nåtiden for at drømmer for fremtiden skal bli virkelighet.

Jesus, som har gjort opp for vår fortid, Han er tilstedet i vår nåtid, for at vi skal få en fremtid.

Lytt til dagens preken.Og har du lyst og mulighet å delta, så samles vi i kirka på torsdag 19:30 for å samtale om temaet.

r

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 28.august

Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Salme 36;6-7

Med utgangspunkt i den kjente historien om pottemakeren i Jeremia 18;1-6, var overskriften på dagens preken:
«Skulle ikke Gud kunne?»
Karet ble først ødelagt i pottemakerens hånd. Det ble ikke ødelagt fordi han slapp det. Han gav ikke opp leiren, men formet det opprinnelige materialet på nytt.

Hvert eneste liv har en egenverdig som det er verd å ta vare på.
Joh.10;28-29 – heller skal ikke noen rive dem ut av min hånd –
Klagesangen 3;22-23 – Herrens barmhjertighet er ny hver morgen –
Jes.42;3 – Han bryter ikke et knekket siv, og Han slukker ikke en rykende veke –
2.Kor.1;3 – Han er all trøsts Gud –

«Skulle ikke jeg kunne» – spør Gud,» gjøre med deg som pottemakeren med leiren? «

Lytt til prekenen som du finner under «Taler».

rr

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar