Forfatterarkiv: BJ

Gudstjeneste 26.november

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 1.Joh.4;9 Dagens preken fra Ef.6; 12-18 var del 2 i en serie om Guds fulle rustning, og … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 8.oktober

Hos Gud er visdom og styrke, råd og forstand. Job 12;13 2.Tim.3;17 – så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning – Slik avsluttet forrige prekenserie om gudsfrykt. Neste prekenserie tar utgangspunkt i Ef.6;10-17 … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 27.august

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3 «Velsignet er den som frykter», en spennende overskrift på dagens preken. Fra 2.Mos 1;15-21 kan vi lese om jordmødrene som fikk beskjed av kongen i … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 25.juni

Syng for Herren en ny sang,en lovsang for ham fra jordens ender,dere som ferdes på havet,og alt som fyller det,dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10 Med utgangspunkt i avsnitt fra 1.Kor.13. og 14. hadde dagens preken overskriften: «En … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 14.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Salme 46;2 Dagens preken hadde utgangspunkt i Fil.3;17-21. med overskriften «Fiender av Kristi kors». Paulus oppfordrer menigheten til ikke å ha de til forbilde som bare … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 26.mars

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 5.mars

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol.2;14 Forrige gudstjeneste talte Eddie om Guds tilgivelse. Denne søndagen fulgte han opp med det å tilgi … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.februar

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3 Vi klarer ikke alltid å leve et liv som ærer Gud. Selv om vi prøver å leve nært Jesus, så vil vi ta avgjørelser gjennom … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 29.1

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3 Agnete talte i dag, med utgangspunkt i 1.Kongebok 18. Historien om profeten Elia og møte med Baalprofetene på Karmelfjellet er en mektig historie om Guds … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 15.januar

Kast alle bekymringer på Han for Han har omsorg for dere. 1.Peter 5;7 De siste søndagene har Jesu gjenkomst vært et underliggende tema, så også i dagens preken med overskriften«Lys over regnskapet».2.Kor.5;10 sier at alle skal frem for Kristi domstol … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar