Forfatterarkiv: BJ

Gudstjeneste 5.mars

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol.2;14 Forrige gudstjeneste talte Eddie om Guds tilgivelse. Denne søndagen fulgte han opp med det å tilgi … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.februar

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3 Vi klarer ikke alltid å leve et liv som ærer Gud. Selv om vi prøver å leve nært Jesus, så vil vi ta avgjørelser gjennom … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 29.1

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3 Agnete talte i dag, med utgangspunkt i 1.Kongebok 18. Historien om profeten Elia og møte med Baalprofetene på Karmelfjellet er en mektig historie om Guds … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 15.januar

Kast alle bekymringer på Han for Han har omsorg for dere. 1.Peter 5;7 De siste søndagene har Jesu gjenkomst vært et underliggende tema, så også i dagens preken med overskriften«Lys over regnskapet».2.Kor.5;10 sier at alle skal frem for Kristi domstol … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 8.januar

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29;11 En årlig spørreundersøkelse de siste 10 årene i 36 land, forteller at det nå er over … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 18.desember

Du fastsatte alle grenser på jorden, sommer og vinter er det du som har skapt. Salme 74;17 Dagens preken hadde overskriften «Josefs valg». Tenk deg situasjon Josef var i da Maria fortalte at hun var gravid, og om sitt englebesøk. … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 11.desember

…og hun talte om barnet for alle i Jerusalem som ventet på at Herren skulle komme og sette dem fri. Luk.2;38 Tema for dagens preken var «Høre og gjøre». Utgangspunktet var Luk.1;57-66, der engelen talte til Sakkarja om at Elisabeth … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 13.november

Min nåde er nok for deg. 2.Kor.12;9 – Du dekker bord for meg like for mine fiender – Med utgangspungt i denne setningen i Salme 23.talte Magritt rett til hjerte på de som var tilstede på dagens gudstjeneste. Gud er … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 6.november

Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer.           Herre, du berger både mennesker og dyr. Salme 36;7 I den siste tiden, i kjølevannet av mistanke om spionasje, har det kommet uttalelser fra profilerte politikere både lokalt … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 23.oktober

For dette er Herrens befaling til oss:           Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,           for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.» Ap.gj.13;47 r – Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære … Les videre

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar