Gudstjeneste 26.november

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 1.Joh.4;9

Dagens preken fra Ef.6; 12-18 var del 2 i en serie om Guds fulle rustning, og fikk overskriften
» Bli stående».
Den onde har bare ett forè; å ødelegge det som Gud i utgangspunktet hadde tenkt til det gode. Peter gir oss en oppfordring i 1.Pet.5;8 – Vær edru og våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Men djevelen er ikke sterkere enn Gud. Har du lagt ditt liv i Jesu hender kan han ikke gjøre deg noe.
Prekenen finner du under «Taler».

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 8.oktober

Hos Gud er visdom og styrke, råd og forstand. Job 12;13

2.Tim.3;17 – så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning – Slik avsluttet forrige prekenserie om gudsfrykt.
Neste prekenserie tar utgangspunkt i Ef.6;10-17 og dagens preken hadde overskriften «Et annerledes utgangspunkt». På samme måte som man kler seg etter forholdene, ønsker Gud å utruste oss for livet. Men som disippel av Jesus har det aldri vært meningen at du skulle bli sterk i deg selv. Som Johannes sa; Han skal vokse, jeg skal avta. Fokuset for en disippel blir derfor helt annerledes enn for en lærling som skal læres opp i et yrke.
Lytt til prekenen, og har du mulighet er du velkommen til Bibelgruppe for å samtale rundt den torsdag 12.oktober kl.19:30

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 27.august

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

«Velsignet er den som frykter», en spennende overskrift på dagens preken. Fra 2.Mos 1;15-21 kan vi lese om jordmødrene som fikk beskjed av kongen i Egypt om å drepe alle gutter de forløste av isralittiske kvinner. Jentene kunne få leve. Kongen var redd for at isralittene skulle bli for mange. men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen sa. Respekten for Gud gikk foran. Videre står det at på grunn av dette sørget Gud godt for jordmødrene.
Jordmødrene tok med sin Gudsfrykt inn i sin arbeidssituasjon.
Tror vi at Gud er den han sier at han er? Lar vi respekten for han få første prioritet? Forkynnerne 12;13 sier: Frykt Gud og hold hans bud, de gjelder alle mennesker.
Bibelen er full av løfter til den som tar Gud på alvor. Her følger noen få bibelhenvisninger som eksempel:
– Salm.25;12
– Ord.9;10
– Ord.15;16
– Job.28;28
– Ord.19;23

d


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 25.juni

Syng for Herren en ny sang,en lovsang for ham fra jordens ender,dere som ferdes på havet,og alt som fyller det,dere kyster og alle som bor der! Jes.42;10

Med utgangspunkt i avsnitt fra 1.Kor.13. og 14. hadde dagens preken overskriften: «En mye bedre vei». Paulus lister opp de 9 åndelige gaver som er viktige i menigheten, men sier samtidig at det likevel fins en mye bedre vei; kjærligheten! Det er lite verd med åndelige gaver uten at vi også viser kjærlighet.
Tid med Han som er kjærlighet vil være med å prege oss. Uten det, vil vi ikke ha kraft til å vandre på veien Paulus snakker om.
Han konkluderer i 1.Kor.14;1 – Jag etter kjærligheten og søk med iver etter de åndelige gavene, slik at dere i større grad taler profetisk.
Som Ole Brum sa: Ja takk begge deler!
Lytt til talen, og har du mulighet er du velkommen til bibelgruppe torsdag kl.19:30 der prekenen er samtaleemne:)

e

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 14.mai

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Salme 46;2

Dagens preken hadde utgangspunkt i Fil.3;17-21. med overskriften «Fiender av Kristi kors». Paulus oppfordrer menigheten til ikke å ha de til forbilde som bare fokuserer på seg selv og det jordiske. Han oppfordrer menigheten til å holde fokus og til å sette Guds rike først.
Måtte Gud hjelpe oss å vandre som venner av korset, der er det nåde og tilgivelse å få.
Lytt til hele prekenen som du finner under «Taler».

r

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 26.mars

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8;38

«Æ tilgir dæ aldri!! » Dette er ord vi kansje både har hørt og selv sagt.
I dagens preken får vi høre om en som ble møtt med noe helt annet enn disse ordene. Med utgangspungt i Luk.5;17-26 – historien om den lamme mannen, talte Eddie med overskriften
» De forløsende ordene».

d

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 5.mars

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol.2;14

Forrige gudstjeneste talte Eddie om Guds tilgivelse. Denne søndagen fulgte han opp med det å tilgi hverandre. Med utgangspunkt i Mat.6;14-15 kan man tenke at det er umulig å etterleve Jesu ord om tilgivelse.
14 For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. 15 Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort
Hvordan kan vi selv bli tilgitt hvis vi kommer til kort med å tilgi andre? På en fantastisk måte belyste Eddie flere spekter i Guds ord rundt temaet. Lytt til prekenen som har overskriften «Tilgi de andre».

ss


Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 19.februar

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

Vi klarer ikke alltid å leve et liv som ærer Gud. Selv om vi prøver å leve nært Jesus, så vil vi ta avgjørelser gjennom livet som ikke er etter Guds ord. Derfor trenger vi å leve i Guds tilgivelse. 1.Johannes 1;9 sier – Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
Med utgangspunkt i Ap.gj.8;9-25 talt Eddie over akkurat dette temaet «Guds tilgivelse». Hele prekenen finner du under «Taler».

Hos Jesus er det alltid tilgivelse og nåde å få!

h

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 29.1

Der sol går opp og sol går ned, skal Herrens navn være lovet. Salme 113;3

Agnete talte i dag, med utgangspunkt i 1.Kongebok 18. Historien om profeten Elia og møte med Baalprofetene på Karmelfjellet er en mektig historie om Guds inngripen. Men selv om Elia fikk denne store opplevelsen med Gud, så rømte han ut i ørkenen da han senere ble truet på livet. Der møtte Gud Elia og sørget for at han fikk mat og drikke. 

Historiene i bibelen handler ikke om oss men om Jesus. Han er oppfyllelsen av historiene vi har i Det gamle testamentet, ikke jeg eller du. Jesus er vår tilflukt, vår daglige sereptakrukke.Han møter oss hver dag og dekker våre behov. 

Hele prekenen finner du under «Taler».

tt

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Gudstjeneste 15.januar

Kast alle bekymringer på Han for Han har omsorg for dere. 1.Peter 5;7

De siste søndagene har Jesu gjenkomst vært et underliggende tema, så også i dagens preken med overskriften«Lys over regnskapet».
2.Kor.5;10 sier at alle skal frem for Kristi domstol å gjøre opp regnskap for livet som er levd. Bibelen er også klar på at det ikke er gjennom egne gjerninger vi dømmes rettferdig, men gjennom troen på Jesus alene.
Å leve gudfryktig handler ikke om å være prektig å «få det til», men om å forstå at vi er avhengig av Guds nåde og tilgivelse. Vi bedrar oss selv hvis vi tror at vi gjennom gode gjerninger og et «prektig» liv, blir rettferdiggjort.
Rom.5;1 sier: Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. 

Du finner hele prekenen under «Taler». Torsdag 19.januar er du velkommen til kirka for å delta i samtale rundt dagens preken.

ff

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar