Gullkorn

Hvis du ikke lykkes første gang,prøv å les bruksanvisningen.

Hold fast ved min tilrettevisning,slipp den ikke!Bevar den,
for den er ditt liv.
Ordspråkene 4;13

**********

Gresset kan se grønnere ut på den andre siden,
men det må klippes,det også.

Vær fornøyd med det dere har!
Hebreerne 13;5

**********

Når Gud måler et menneske,
legger han målbåndet rundt hjertet,
ikke rundt hodet.

Jeg ser ikke på det menneske ser på,for menneske ser på det ytre,
men Herren ser på hjertet.
1.Samuel 16,7b
**********

Hemmeligheten til å være fornøyd,
er å oppdage at livet er en gave,
ikke en rettighet.

For vi har ikke hatt noe
med oss inn i denne verden,og det er sikkert at vi
ikke kan bære noe med oss ut.
1.Timoteus 6;7

**********

Mislykkhet skyldes oftere mangel på vilje,
enn mangel på talent.

La oss ikke bli trett av å gjøre det gode.
Når tiden er inne skal vi høste,hvis vi bare ikke mister motet.
Galaterne 6;9
**********

Den mest dyrebare eiendelen du er i besittelse av,
er de 24 timene du har rett foran deg.

Han har fastsatt en tid for alt som skal skje og for alt som skal gjøres.
Forkynneren 3;17b
**********

Mennesker er som fisk.
Ingen av dem ville kommet i trøbbel hvis de
bare hadde holdt munnen igjen.

Den som vokter sin munn og sin tunge,
berger sitt liv fra nød og trengsel.
Ordspråkene 21;23

**********

Den beste måten å lykkes på
er å følge rådene du
gir andre.

Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel.
Men den som hører på rettledning, vinner forstand.
Ordspråkene 15,32
**********

De som bringer solskinn til andres liv
klarer ikke å holde
det borte fra seg selv.

La dere ikke forføre; Gud lar seg ikke spotte.
For det et menneske sår, det skal han også høste.
Galaterne 6,7

**********

Legg igjen en kommentar