Gudstjeneste 9.desember

Du fastsatte alle grenser på jorden,
          sommer og vinter er det du som har skapt. Salme 74;17

Anita ønsket velkommen til søndagens gudstjeneste og leste fra Jes.9;6 – 
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

I barneandakten fikk vi demonstrert hvor galt det kan gå om vi ikke fokuserer på veien når vi er ute å kjører bil. Man havner fort i grøfta! Da må vi ringe etter hjelp for å komme oss opp igjen.
Vi kan alle få problemer i livet, og «kjøre oss fast». Da er det godt at vi kan rope på Gud om hjelp. Salme 40;2-3 sier –
Jeg ventet og håpet på Herren.
Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
Han dro meg opp av fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.

 Luk 24;28 var utgangspunktet for prekenen Eddie holdt, og hadde overskriften «Brennende hjerter». Et sterkt og viktig budskap du bør få med deg. Du finner den under Taler.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiefest 4.desember

Da har vi tent det første adventslyset, og årets siste familiefest er avholdt med sang, lek og drama. I dramastykket fikk høre om Abraham og Sara, og om ventetiden før de fikk sønnen Gud hadde lovet dem. 
Nå har vi advent, og vi venter på å feire at Gud sendte sin sønn for å frelse oss.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Familiemøte 23.oktober

Mange store og små var møtt frem da Unni ønsket velkommen til høstens første familiefest. Sang, konkurranser og barnekor. Johnny snakket om å være på Jesus parti. Om du er utenfor og ikke får være med på lag med de andre, om vennene ikke alltid bryr seg om deg – så husk; at Jesus er alltid på ditt parti!

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 14.oktober

Om jeg må si: «Foten min er ustø»,
          så holder din godhet meg oppe, Herre.
          
Når mitt indre er fullt av urolige tanker,
          har min sjel glede av din trøst.
Salme 94;18-19

Med , for anledningen, ei utvidet forsamling var det god trøkk i forsamling under åpningssangen Vår Gud gir oss løfter.
«Koret vårres» har igjen hatt øvelseshelg på Yttersia, og gledet oss med sang i gudstjenesten.

Ketil ønsket først velkommen, og delte noen tanker fra Jeremia 29. Israelsfolket var bortførte til Babel. Det var gjort mot deres vilje, og ting var nok ikke som de ville, men de fikk trøst av Guds ord til dem i vers 11; For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Elin hadde barneandakt, og fortalte historien om Babels tårn. Hun poengterte at det var viktig at vi ikke blir stolte i oss selv. Vi må ikke jobbe uavhengig av Gud. Jesus sa at uten han kan vi ingenting gjøre.

Eddie talte over temaet – Når troen svikter, og hadde utgangspunkt i Luk 22;31-34. Lytt til talen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 30.september

Pris Herren! Be til Ham! Fortell folk alt det store Han har gjort!
Syng for Ham, ja lovsyng! Forkynn det fantastiske Han har gjort! Salme 105;1-2

Anita ønsket velkommen til møte, og hun hadde satt som overskrift – det å sette spor. Alle setter vi spor etter oss.
Johnny hadde barneandakten, og han spurte ungene om de noen ganger hadde vært redde? Han fortalte ungene om en gang han hadde vært skikkelig redd, og de fulgte storøyd med. De fleste er redd for noe; det kan være i fly, på havet eller kanskje på fjellet. Han leste Jes.41;10, et vers som i alle år har vært godt å ha med seg hvis han var redd for noe: «Frykt ikke, jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, jeg hjelper deg. Jeg holder deg oppe med Min rettferdige høyre hånd.» (Fra Hverdagsbibelen)
Minnevers: Vær ikkje redd, Gud vil hjelpe mæ!

Vi hadde besøk fra menigheten i Tromsø, og Terje Konradsen talte. Han hadde som tema – Røtter. Du kan lytte til talen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 16.september

Herrens navn skal være lovet fra solens oppgang til dens nedgang. Sal.113;3

Etter åpningssangen Guds kjærlighet er langt langt større, ønsket Oddmund velkommen til gudstjenesten, og delte noen tanker. – Guds nåde er her hele tiden uansett hva vi roter oss bort i, sier eller gjør som kan gi oss dårlig samvittighet. Den taper seg ikke. 2.Kor.12;9 – Min nåde er nok for deg.

Unni fortalte om Sakkeus til ungene. Sakkeus ønsket å se Jesus, og Jesus fant ham oppe i treet. Han sa at han var kommet for å finne og frelse dem som var fortapt. Hvis vi ønsker å møte Jesus, så finner han oss. Akkurat som med Sakkeus.
Minneord: «Med evig kjærlighet har æ elska dæ!»

Sven Weum holdt dagens preken, og med utgangspunkt i 2.Kor 11;1-4 hadde han et høyst aktuelt budskap til oss, om det å være våken for at det sniker seg inn nyåndelighet (New Age) i den kristne verden. Lytt til undervisningen her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 17.juni

Syng for Herren en ny sang,
          en lovsang for ham fra jordens ender,
          dere som ferdes på havet,
          og alt som fyller det,
          dere kyster og alle som bor der!Jes.42;10

Han tek ikkje glansen av livet, den frelsar som ventar på deg. Det var åpningssangen på søndagens gudstjeneste. Oddmund poengterte teksten i sangen, som er full av løfter til oss, og mange har opplevd sannheten og realiteten i disse løftene.

Jesus og barna var tema i Johnny sin barneandakt. Ungene hadde fullt fokus da han la ut om hvordan disiplene prøvde å holde ungene unna Jesus. De satte opp sperringer for å hindre dem i å nå han. Men da Jesus kom, så rev han bort sperringen og sa at barna skulle komme til han, og at ingen måtte hindre dem 🙂 Minneord: Vi vil komme til Jesus!

I dag var det også barnevelsignelse, og det var Daniel og Mia som hadde med seg lille Isaac. Eddie leste beretningen fra Mark.10;13 om Jesus og barna, og i tillegg leste han Salme 121 spesielt til Isaac.

Eddie prekte over temaet «Du er tegnet i Guds hender». Han understreket budskapet med flere gode skriftsteder Jes.49;16, Jer.31;3, Dan.9;23 og Rom.4;8 bl.a. Lytt til talen, og du vil skjønne hvor viktig og elsket akkurat du er for Gud=)

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Møte 27.mai

Fortell blant folkeslag om hans herlighet. 1.Krøn.16;24

Søndag 27.mai hadde vi besøk av Sten Sørensen og Rune Edvardsen fra Troens Bevis. Menigheten er støttepartner for TB, og er med å underholder innfødte evangelister. Ikke minst derfor var det inspirerende å høre Sten informere om evangelistenes arbeid blant de unådde.
Rune holdt en inspirerende preken som du kan lyttet til her

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 13.mai

Og alle ser vi med utildekket ansikt
Herrens herlighet som i et speil… 2.Kor.3;18

Ketil åpnet møte med å lese fra Matt.28;16-20, og la vekt på siste del av vers 20 og ordene Jesus sa: «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Jesus er med alle slags dager, både i medgang og i motgang.

Unni hadde barneandakten og hadde valgt det samme skriftstedet. Hun la vekt på begynnelsen av vers 20 og oppdraget Jesus gav oss, om å lære videre om ham. Gud vil at alle skal komme til himmelen, men det er ikke all som vet at Jesus er den eneste veien dit. De vet ikke at Jesus elsker dem. Først må vi ha Jesus i hjerte, så kan vi fortelle videre det vi har lært. En måte vi kan vise hvem Jesus er, er å snakke godt om andre og være snill mot dem.

Vi hadde igjen gleden av å få høre Sven Weum undervise for oss. Dagens tema var «Den usynlige verden og tjenestegavene».  Utgangspunktet var Ef.4;7 →. Lytt til undervisningen her

Vi har også lagt ut undervisning Sven hadde under et besøk her 10.desember – «Profetisk gave og tjeneste». Vel verdt å lytte til.

Posted in Ukategorisert | Leave a comment

Gudstjeneste 29.april

Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
          
Han lar meg ligge i grønne enger,
          han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
Salme 23;1-3

Unni ledet oss gjennom dagens gudstjeneste, og startet med å lese Salme 98 og 121. Den første omhandler skaperverkets lovprisning til Gud, og den siste om Guds omsorg for menneske; jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra himmelens og jordens skaper!
Eva hadde barneandakten, og demonstrerte på en forståelig måte hva Den Hellige Ånd var. Hun hadde med ei hårføne, men hun fikk ingen gangn av den før hun satte i kontakten og koblet den til strøm. På samme måte trenger vi kraften – Den Hellige Ånd i livet vårt. Hun leste fra Mark.16;17-18.
Leif Vollan holdt dagens preken over lignelsen om Sennepsfrøet og Guds rike. Det lille som likevel har en enorm kraft i seg! Han tok utgangspunkt i Luk.13;18 → 
Prekenen kan du lytte til her 🙂 

 

Posted in Ukategorisert | Leave a comment