Gudstjeneste 17.oktober

Unni åpnet møte ved å lese Salme 23; “Herren er min hyrde.”  Den samme salmen brukte Astrid i barneandakten. Hun snakket først med barna om forskjellige måter å være sammen med Jesus på;vi  kan be,synge,danse eller bare hvile og være stille. Dette fikk ungene prøve,ved å ligge stille på plattforma mens Astrid leste fra Bibelen til rolig musikk.David var langt borte fra sin far når han var ute på marken å gjette sauene. Men han opplevde  at han også da hadde en far – Gud. Han skrev hvordan han følte det;Herren er min hyrde,jeg mangler ingenting!” Gud elsker oss,Han sendte Jesus som sa at han er vår hyrde;det gjaldt for David,og det gjelder for oss. Til slutt sang vi sangen;”Ja jeg vet at Jesus bryr seg om meg.”
Etter nattverd og lovsang, talte Eddie over temaet: “Veistikker  for livet” – Kirken har fått ord på seg for å være mot alt,men kirken/menigheten er for livet,for frihet,for respekt og toleranse!

This entry was posted in Ukategorisert. Bookmark the permalink.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *