Gudstjeneste 24.april

Hele jorden har sett frelsen fra vår Gud.
Rop av glede for Herren, all jorden!
Bryt ut i jubel, syng og spill!
Syng for Herren og spill på lyre,
spill på lyre, la sangen tone.
Salme 98;3-5

La meg få høre om Jesus var første og eneste fellessang i dagens gudstjeneste. Oddmund ønsket velkommen og delte noen tanker om betydningen av teksten i denne sangen. I motsetning til alt «styret» de hadde i det gamle testamentet for å tekkes Gud og holde alle mulige slags lover og bud, så er det i dag, gjennom den nye pakt, så enkelt på grunn av det Jesus gjorde. Nå er alt gjort ferdig! Vi har utrolig mye å være takknemlig for.

Unni hadde barneandakt og snakket med ungene om at alle er viktig for Gud. Han har skapt oss forskjellige og med ulik hudfarge, og han elsker alle like mye. Derfor skal vi også elske alle. Mennesker tror at det er mest riktig å se ut som de selv gjør men Gud gjør ikke forskjell. Han har skapt oss og skrevet under på sitt skaperverk og sagt; Jeg elsker deg!

Vi har hatt besøk av et kor fra Tromsø «Koret vårres» som har hatt øvelseshelg her ute. De deltok med flott og mye sang i gudstjenesten.

I tillegg hadde vi besøk  av en misjonær og hans kone fra Burma (som forøvrig sang nydelig for oss) med Peter Ngaidam, Integrasjonspastor i spissen. Peter informerte om det arbeidet som drives i Burma som vi som menighet er med å støtte økonomisk. Tim prekte over temaet Gi og det vil bli gitt til deg.

Vi fikk utskrift av prekenen og du kan lese den under bildene.

¨ For å bli mer velsignet, gi og det vil bli gitt til deg” Luke 6: 38

Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også måles opp til dere.»

Skatter i himmelen Matt. 6: 19

¨ Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Apostlenes gjerninger 20: 35

¨Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi enn å få.¨

Vi har to ting å gi:

1. Den usynlige og

2. Den synlige

Det vi trenger mest i verden er usynlig; Gud, kjærlighet, glede, fred, rettferdighet, lojalitet, lidenskap, tilgivelse, ærlighet, tro, tillit, håp,
oksygen …… osv

Disse tingene er uvurderlig; og de viktigste tingene som vi bør gi til andre.

La meg stille et spørsmål?

Er du villig til å være giveren eller mottakeren?

Jesus sier ¨ Det er saligere å gi enn å få¨

Ønsker du å bli mer velsignet?

Du blir mer velsignet av å gi (til andre) enn å motta:

Hvis vi vil bli velsignet hele tiden, må vi gi hele tiden:


På min første skoledag i 1960 var det tre brødre som tvang meg til å stå foran dem.  De var større og sterkere enn meg siden jeg bare var 4 og et halvt år gammel.

De spyttet meg i ansiktet og ansiktet mitt var full av det: På den tiden tenkte jeg; Først: Ifølge mine øyne er det urettferdig: det er ikke rettferdig: Jeg følte det som en slags forfølgelse ….

Og jeg tenkte at jeg skulle ta hevn når jeg en dag fikk en sjansen. Men jeg husket Guds ord i Romerbrevet 12: 19 ¨ Ikke hevn, mine venner, men gi rom for Guds vrede, for det står skrevet: ¨ Det er mitt å hevne, jeg vil gjengjelde, sier ¨ Herren.

Da jeg gikk i KG klassen, sa læreren at hvis du møter problemer så be til Gud og be om hans råd fordi Gud kan ikke gjøre feil. Og jeg ba og brukte tid i bønn fordi de hele tiden var ute etter meg.

Etter hvert kom Jesu ord inn i mitt sinn;

For det første: De (tre brødre) gjør deg til: Giveren

For det andre: De gjør deg mer salige i Guds øyne. Matt 5: 10

For det tredje: De gir deg velsignelse; Matt 5:11

For det fjerde: De gjør slik at Gud vil belønne deg i himmelen (Math 05:12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for på samme måte forfulgte de også profetene før dere.

For det femte: Jeg var overbevist om at på grunn av dem ¨ er min lønn stor i himmelen.¨ På den måten kunne jeg prise Gud Herren, som tillot dem å fornærme meg.

For det sjette: De ble mine gode venner.

For det syvende: Nå er jeg villig til å være stolte av dem, og de ble mine gode venner på grunn av Bergprekenen av Jesus Kristus. Nå er jeg blitt helt overbevist av den undervisningen (Bergprekenen) ¨ Pris Herren.

Å gi kjærlighet, nåde og tilgivelse til andre resulterer i gode relasjoner.

Er du villig til å elske andre eller å bli elsket av andre:

Er du villig til å tilgi andre eller å bli tilgitt av andre:

Hvem er mest salig; Vi må velge den mest velsignede veien.

Er du villig til å være den som gir kjærlighet og nåde, tilgivelse …

eller er du villig til å være mottaker av kjærlighet og nåde, tilgivelse —– etc

Nå vil jeg gjerne dele den synlige ting med deg:

Da jeg var student ved MIT (Myanmar Institute of Theology) og studerte første år av Bachaler av Divinity) begynte jeg å følge gudstjenesteprogrammet ved Cushing Hall ledet av Rangon Chin Christian Association. Mens gudstjenesten startet, sjekket jeg lommene mine, og fant ut at alt jeg hadde av penger var fem kyats. Hvis jeg ville gi fem kyats i kollekt ville det bli et problem å komme seg tilbake til vandrehjemmet. Jeg ville heller ikke ha penger til buss som var femti pyas. Mens jeg tenkte å gi fem kyats eller ikke kom Jesu ord til meg..

1) Jesu ord minnet meg på at ¨ Gi, og det vil bli gitt til deg … Luke 06:38

2) ¨ Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger,

Da jeg var i ferd med å legge fem kyats inn i kollekten ba jeg til Gud at han måtte løse mitt problem med buss så jeg kom meg tilbake til vandrerhjemmet, som var femti pyas, så la jeg pengene i korga.

Når gudstjenesten var over var det ingen som ga meg femti pyas. Jeg ba og ventet på femti pyas utenfor Kirken.

Så stoppet det en bil – den slags bil som tilhørte en ambassadør. Mannen åpnet døra til bilen og sa unge gutt sett deg i bilen. Jeg var overrasket fordi jeg aldri hadde sett denne mannen før.

Til slutt ba jeg; ¨Herre, min sikkerhet er i dine hender¨, og jeg satte meg i bilen og mannen ba sin sjåfør å kjøre meg til en stor bygning i windamyar der medlemmer av Statsrådet og ministrene i vårt land hadde blitt innkvartert.

Mannen (Han hadde vært en minister) ba meg om å be for hans familie, og etterpå gav han meg seks hundre kyats som er mye penger.

I 1977 ble jeg valgt ut av Myanmar Baptist Convention til å delta på Bibel trening på Kengtung i en uke. Vårt team var på 8 medlemmer og på den tiden hadde jeg ikke penger til å delta på programmet. Jeg lånte to hundre kyats. Jeg betalte 180 kyats for flyreiser og tjue kyats for drosjeregningen. Når vi hadde gudstjeneste  var det en samling program jeg ba til Gud om, helt til de var over om å få midler til å delta på, men jeg fikk ikke pengene.

Jeg ble ikke tildelt programmet for denne opplæringen.

Når programmet var over hadde generalsekretær i Øst-Shan Baptist Association og Senior Pastor av Kannaalung Baptist Church takketale og presentert treneren klær og penger.

Men jeg ble ikke presentert fordi jeg ikke var tildelt noe av denne opplæringen, på den måten jeg fikk jeg ingen penger for å reise tilbake til Rangon (Myanmar Institute of Theology) hvor jeg hadde studert.

Jeg ba hele natten og spurte Gud hvorfor han tillot at jeg kom til dette programmet i det hele tatt. Jesus svarte meg at han ikke hadde kalt meg til å lede bibel opplæringsprogram i kirken eller på talerstolen men at jeg ble sendt til verden. Jeg hadde forkynt og undervist der jeg gikk i verden, på fjellet eller ved havet, på veien, i jungelen, på båten, ved brønnen og hvor jeg enn gikk. Jeg har tatt deg til Shan staten Kengtung township der du forkynner for folk som bor i Kengtung township, Shan staten.  Og jeg bekjente og akseptert stemmen til Jesus Kristus.

Jeg gikk til landsbyene Kengtung township til fots uten penger i 30 dager. Dag og natt hadde jeg forkynt til alle menneskene jeg møtte der, og ved Jesu Kristi nåde, kom de til Kristus. Folk som kom til Kristus gav meg klær og penger (KS 4750).

Og jeg ba og lovet Gud for at han ledet meg til Shan staten og mange mennesker kom til Kristus, nå ville jeg gå til mitt folk som bodde i Chin State.

Jeg gikk til mine egne folk som ikke kjente Jesus Kristus som sin Skaper og Frelser og forkynte dem gode nyheter i en måned. På den tiden kom alle landsbyboerne i to landsbyer til Kristus. Jeg brukte gavene og pengene til dette programmet.

¨ Gi, og det vil bli gitt til deg ¨

Amen. Pris Herren

Til Gud være ære.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar